Kirjallinen kysymys: Kunnallisen perhepäivähoidon saatavuuden parantaminen

Eduskunta-aloitteet • 14.02.2014

Eduskunnan puhemiehelle
 
Kunnallinen perhepäivähoito on kriisissä. Kuntatyönantajien selvityksen mukaan toukokuussa 2013 eri perhepäivähoitomuodoissa työskenteli 8 835 perhepäivähoitajaa ja hoidossa oli 33 122 lasta. Perhepäivähoitajien lukumäärä on vähentynyt rajusti. Esimerkiksi vuonna 1990 heitä oli noin 30 000, vuonna 2000 noin 20 000 ja vuonna 2010 noin 11 000. Perhepäivähoitajien määrän vähenemiseen on vaikuttanut mm. perhepäivähoitajien eläköityminen. Kevan tietojen mukaan perhepäivähoitajista noin puolet siirtyy eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.

Kunnallinen perhepäivähoito on suosittu hoitomuoto alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien keskuudessa. Vanhemmat laittavat mielellään lapsensa perhepäivähoitoon, koska ympäristö on kodinmukainen ja ryhmäkoot pieniä. Myös tulokset laatu- ja asiakastyytyväisyysmittauksissa ovat hyvät. Joillekin se on myös vaihtoehto yhdistää omien pienten lasten hoito perhepäivähoitajan työhön. Perhepäivähoitajan työ ei kuitenkaan houkuttele riittävästi alalle työntekijöitä kysyntään nähden.

Kunnallinen perhepäivähoito on myös kustannustehokasta kunnille. Mitä enemmän kunnan alle 3-vuotiaista lapsista on perhepäivähoidossa, sitä kokonaistaloudellisempaa se on. Vuonna 2011 perhepäivähoitajat tulivat työaikalain piiriin, mutta jotkin kunnat eivät ole onnistuneet sijaisjärjestelyissä ja uusien hoitajien löytämisessä. Joissakin kunnissa taas on käytössä hyviä sijaisuusjärjestelyjä, kun perhepäivähoitaja on ylitöistä kertyneellä vapaalla. Esimerkiksi toinen perhepäivähoitaja voi toimia varahoitajana.

Kaikki kunnat eivät ole osanneet reagoida kunnallisten perhepäivähoitajien vähenemiseen. Isommissa kaupungeissa yksityinen päivähoito on löytänyt jalansijaa. Esimerkiksi Turussa aiotaan lisätä yksityisen hoidon osuutta ja Jyväskylässä aiotaan lopettaa kokonaan kunnallinen perhepäivähoito sitä mukaa kuin nykyiset hoitajat jäävät eläkkeelle. Monet kunnat ovat kuitenkin huomanneet kunnallisen perhepäivähoidon tärkeyden ja kehittäneet keinoja, joilla nuoria saataisiin houkuteltua perhepäivähoitajiksi. Esimerkiksi pari- ja tiimityöskentely on lisännyt hoitajien halukkuutta ryhtyä perhepäivähoitajiksi.

Monessa kunnassa perhepäivähoitoa ei ole riittävästi tarjolla, vaikka moni pikkulapsiperhe valitsisi sen mieluiten. On tärkeää, että perhepäivähoitajat ovat saman työaikalain piirissä kuin muutkin työntekijät ja että heitä tuetaan työssä jaksamisessa. Lasten hoidon monipuolisen tarjonnan ja työllisyyden edistämisen vuoksi on olennaista, että perhepäivähoitoa olisi riittävästi tarjolla sitä toivoville perheille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee perhepäivähoidon saatavuuden parantamiseksi?


Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com