Kysymys suullisella kyselytunnilla poikien ja tyttöjen oppimiseroista

Puheet • 23.11.2017

Arvoisa puhemies,

Lapsen oikeuksien päivänä saimme huolestuttavia Pisa-tuloksia. Peruskoululaisten taitoja mittaavassa Pisa-tutkimuksessa tyttöjen ja poikien oppimiserot repesivät yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa suuremmaksi kuin missään muussa yli 50 vertailumaassa. Pojat menestyivät selvästi tyttöjä huonommin. Pojat ovat menestyneet tyttöjä huonommin myös aiemmissa lukutaitoa ja luonnontieteiden osaamista mittaavissa Pisa-testeissä. Joka kahdeksas poika ei osaa kunnolla peruskoulun jälkeen lukea. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin.

Hallitus on leikannut opetuksesta, heikentänyt varhaiskasvatusta, peruskoulua ja ammatillista koulutusta. Tämä on lisännyt poikien syrjäytymistä. Teidän leikkurinne on osunut jokaiseen portaaseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Kysynkin ministeri Grahn-Laasoselta: mitä hallitus tekee ja mihin toimiin aikoo ryhtyä parantaakseen poikien koulutietä? Ja mitä hallitus tekee sukupuolten välisten oppimiserojen kaventamiseksi?

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com