Lakialoite: Laki vähävaraisten lasten harrastusten tuesta

Eduskunta-aloitteet • 06.05.2008

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Toteuttaakseen lasten tasa-arvoista mahdollisuutta harrastuksiin valtion tulee osoittaa vuosittain määräraha heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrasteiden tukemiseen.

PERUSTELUT

Laman seurauksena leikattiin lapsiperheiden etuuksia ja lapsia auttavia palveluja vähennettiin. Tähän ei ole tullut muutosta kasvuvuosien Suomessa. Lapsiperheiden asema on oleellisesti heikentynyt ja heidän ansiotasonsa jäänyt yleisestä tulokehityksestä jälkeen. Yhä useampi lapsi elää köyhyydessä ja on vaarassa syrjäytyä. Lapsiperheen köyhyysriski on korkeampi kuin muulla väestöllä.

Kaikilla lapsilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa elämään. Yksi tärkeä asia on mahdollisuus harrastaa, mutta moni harrastus on liian kallis heikosti toimeentuleville perheille. Yhteiskunnan onkin syytä tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuksia. Hyvät harrastukset toimivat ennaltaehkäisevästi, estävät syrjäytymistä ja pienentävät päihde- ja mielenterveysongelmariskiä. Loppujen lopuksi panostus lasten mahdollisuuksiin harrastaa voi maksaa itsensä takaisin säästyneinä sosiaalikuluina.

Suomessa pyritään antamaan kaikille syntyperästä riippumatta niin hyvät lähtökohdat elämään kuin mahdollista. Tämä on erinomainen tapa rakentaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa perhetausta ei ole ratkaiseva tekijä yksilön myöhemmälle selviytymiselle elämässä. Erityisesti tämä periaate on koskenut koulutusta, jossa vaalittu mahdollisuuksien tasa-arvo on tuottanut erinomaista tulosta niin yhteisöllisesti kuin taloudellisestikin.

Heikon taloudellisen ja sosiaalisen aseman periytymisen muilla mekanismeilla pitäisi olla kuitenkin yhtä vakavan huolen aihe. Tehokkainta on puuttua niihin tekijöihin, jotka tuottavat itsensä yhteisön ulkopuolisiksi kokevia ihmisiä. Tämä olisi inhimillisesti oikeudenmukaista, turvallisempaa yhteiskuntaa luovaa ja samalla väestön koko potentiaalin hyödyksi saamiseen tähtäävää toimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vähävaraisten lasten harrastusten tuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä lasten syrjäytymistä tukemalla vähävaraisten perheiden lasten harrastusmahdollisuuksia.

2 §
Etuudet
Etuus koskee niiden perheiden lapsia, joissa talouden yhteenlaskettu bruttotulo on alle 70 % mediaanitulosta. Täyden tuen saa 50 %:n mediaanitulolla, ja tuki laskee siitä lineaarisesti nollaan 70 %:n tulotasolla. Maksimissaan korvataan kuitenkin 80 % lapsen harrastusten aiheuttamista kustannuksista. Tukeen on oikeutettu kukin perheen lapsista erikseen.

Oikeus etuuteen lasketaan edellisen vuoden valmistuneen verotuksen mukaan tai perheen olennaisesti muuttuneen taloudellisen tilanteen mukaan tulotiedot osoittamalla. Täyden etuuden suuruus on 400 euroa vuodessa. Tätä etuutta ei tule huomioida toimeentulotukea määriteltäessä, joten se ei vaikuta toimeentulotuen suuruuteen. Etuuden suuruus tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksillä korjattuna, peruslukuna käytetään indeksiä vuoden 2009 alussa.

3 §
Lain toimeenpano
Valtion talousarviosta osoitetaan määräraha Kansaneläkelaitoksen kautta jaettavaksi. Etuutta haetaan Kansaneläkelaitokselta, joka valvoo järjestelmää.

4 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________
Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2008


Johanna Karimäki /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Pauliina Viitamies /sd
Antti Vuolanne /sd
Pekka Vilkuna /kesk
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Pertti Hemmilä /kok
Jouko Laxell /kok
Veijo Puhjo /vas
Johanna Sumuvuori /vihr
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Janina Andersson /vihr
Anne Kalmari /kesk
Erkki Pulliainen /vihr
Aila Paloniemi /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Lauri Oinonen /kesk
Matti Kauppila /vas
Merja Kuusisto /sd
Katja Taimela /sd
Esa Lahtela /sd
Jukka Gustafsson /sd
Jyrki Yrttiaho /vas
Markus Mustajärvi /vas
Paula Sihto /kesk
Sari Palm /kd
Merja Kyllönen /vas
Heli Järvinen /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com