Lakivaliokunnan oppositioedustajat: Soten valinnanvapauslainsäädäntö hylättävä

Tiedotteet • 28.06.2018

TIEDOTE 28.6.2018

Lakivaliokunnan SDP:n, Perussuomalaisten, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n edustajat katsovat, että sote-uudistuksen ns. valinnanvapauslainsäädäntö on hyvin ongelmallinen ja se tulisi hylätä.
- Kokonaisuutena hallituksen esittämä uudistus on erittäin puutteellinen ja sen lukuisia ongelmia ovat kuullut asiantuntijat nostaneet esiin eri valiokunnissa toteaa SDP:n kansanedustajat Suna Kymäläinen.
- Suuri osa mallin puutteista ei suoraan liity lakivaliokunnalta pyydetyn, mallin oikeusturvakysymyksiä koskevan lausunnon tehtävänantoon. Esityksen oikeusturvaongelmat kuitenkin kytkeytyvät sote-uudistuksen perusratkaisun ongelmiin, eikä osaa niistä ole mahdollista tyydyttävällä tavalla korjata ilman muutoksia esitettyyn perusratkaisuun, Kymäläinen tarkentaa.

Erityisen huolestuttavana valiokunnan jäsenet pitävät, että lakiesityksen käsittelyssä ei ole noudatettu normaaleja huolellisen lainvalmistelun menettelytapoja. Erityisesti asiantuntijoiden kuulemista on tavallisuudesta poiketen rajattu hallituspuolueiden äänin lakiesityksen kiireeseen vedoten.
- Käsittelemäämme valinnanvapauslakiesitystä on perustuslakivaliokunnan kriittisen lausunnon jälkeen muutettu olennaisilta osin sosiaali- ja terveysministeriön vastineiden pohjalta. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet sanoo.
- Hallituspuolueiden enemmistön voimin lakivaliokunta kuitenkin päätti olla kuulematta lainkaan asiantuntijoita näistä muutoksista ja lakiesityksestä sen lopullisessa muodossa. Olen ollut eduskunnassa pitkään, enkä koskaan ole tullut vastaan vastaavaa menettelyä, Biaudet korostaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja, lakimies Ville Tavio nostaa esiin sote-uudistukseen liittyvän lainvalmistelun puutteellisuuden.
- Esityksessä on monia perustavanlaatuisia kysymyksiä ollut ratkaisematta vielä sen tullessa eduskuntaan. Näihin kohtiin sitten tehty eduskuntakäsittely aikana hätäisiä korjauksia ministeriöiden vastineilla ilman kunnollista valmistelua tai esimerkiksi vaikutusarvioita muutetusta sääntelystä. Olen tällä hetkellä erittäin huolissani lainvalmistelun laadusta.

Opposition kansanedustajat pitävät erityisen ongelmallisena muutoksena sitä, että hallituksen sote-mallissa keskeisessä asemassa olevan asiakassuunnitelman muutoksenahakuun liittyviä ongelmia halutaan korjata poistamalla asiakassuunnitelman sitovuus.
- Jos asiakassuunnitelma sitoo palveluntuottajia ja tuottaa asiakkaalle oikeuden palveluihin, on sitä koskevasta päätöksestä oltava muutoksenhakumahdollisuus, muistuttaa vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki. - Muutoksenhakumahdollisuudesta säätämisen sijaan hallitus haluaa nyt poistaa asiakassuunnitelmalta sitovuuden.

Asiakassuunnitelman sitovuuden poistaminen tarkoittaisi merkittävää muutosta hallituksen sote-malliin huomauttaa vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen.
- Palveluntuottajia velvoittavan asiakassuunnitelman ympärille on sote-esityksessä rakennettu palveluiden integraatio ja yksittäisen asiakkaan saamien palveluiden ohjaus. Asiakassuunnitelman sitovuuden poistaminen poistaisi olennaisesti sitä vähäistäkin palveluintegraatiota, jota hallituksen mallissa on tähän asti onnistunut säilyttämään ja heikentäisi näin merkittävästi mallin ennestäänkin kyseenalaista toimivuutta.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com