Maa- ja metsätalousministeriö kaukana kestävän metsästyksen periaatteista

Tiedotteet • 04.08.2011

Johanna Karimäki arvostelee maa- ja metsätalousministeriön keskiviikkona asettamia metsästyskiintiöitä. Karimäen mukaan kaatomääriä ei ole arvioitu tieteellisen tiedon pohjalta, vaan ne ovat huomattavasti suosituksia suuremmat usean eläinlajin kohdalla.

- Vihreiden mielestä kaatolupien määrän tulee pohjautua tieteellisiin faktoihin, ei ennakkoluuloihin, Karimäki kirjoittaa Vihreiden blogissaan.

Karimäki muistuttaa, että suurpedot ovat tärkeä osa suomalaista luontoa ja niiden elinvoimaisuudesta on huolehdittava. Suurin uhka niille on ihminen.

- Vaikka suurpetoihin kohdistuvat pelot ovat ymmärrettäviä ja inhimillisiä, ei niiden pohjalta tule tehdä politiikkaa. Viranomaisten on lisättävä valistusta ja asiallista keskustelua petokysymyksistä paikallisten asukkaiden kanssa. Petovihan lietsonta ministeritasolta ei helpota uhanalaisten eläinten elämää.

Koko teksti on luettavissa osoitteessa: http://www.vihreat.fi/node/6994

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com