Määräraha Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi (2022)

Valtuustoaloitteet • 31.03.2021

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto 

Esitän, että vuoden 2022 budjettiin varataan määräraha Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi.

Espoon Keskuspuisto on espoolaisten rakastama luontohelmi. Sitä tulee varjella nakertavalta maankäytöltä. Keskuspuistoa on suojeltava kaavoitukselta. Puistoaluetta on lisäksi laajennettava luontoarvojen turvaamiseksi. Keskuspuistossa on paljon mahdollisuuksia liikkua merkityillä reiteillä, jonne on hyvä pääsy eri puolilta puistoa. Laaja metsäinen alue vaalii luonnon monimuotoisuutta ja sitä on tärkeää vahvistaa uusilla suojelualuevarauksilla. Esimerkiksi Ritvanmetsän perintömetsäkohde sekä siihen liittyvät arvokkaat lähialueet, jotka on Uudenmaan liiton julkaisussa (2019) määritetty maakunnallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi, on syytä osoittaa suojelualueiksi. Toinen keskeinen kohde on Furubackan metsä: Keskuspuiston luontoalueeseen suoraan liittyvä luontotyyppi- ja lajistoarvoiltaan erittäin merkittävä metsä on syytä osoittaa suojelualueeksi.

Esitän, että vuoden 2022 budjettiin varataan määräraha Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi ja Keskuspuiston laajennustarpeiden turvaamiseksi.

Espoossa 31.3.2021

Johanna Karimäki

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com