Määräraha kalaväylän rakentamiseen Gumbölen padolle meritaimenen suojelemiseksi

Valtuustoaloitteet • 31.03.2012

Raha-asia-aloite
Espoon kapunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2013 budjettiin varataan määräraha kalaväylän rakentamiseen Gumbölen padolle meritaimenen suojelemiseksi. Meritaimenen tilanne Suomenlahden alueella on hälyttävä. Elinolosuhteista johtuvien muutosten vuoksi laji on tällä hetkellä häviämisvaarassa. Vuonna 2010 tehdyssä Suomen eläinlajien uhanalaisuusarvioinnissa luonnonvaraisen meritaimenen uhanalaisuusluokkaa jouduttiin nostamaan kaikkein uhanalaisimpaan -erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi. Taimenien elinolosuhteita heikentävät mm. maatalouden ravinnepäästöt vesistöihin, jätevesipäästöt jätevedenpuhdistamoilta, puutteelliset kalatiejärjestelyt ja ylikalastus.

Vain joissakin tietyissä joissa on alkuperäinen ja geneettisesti ainutlaatuinen taimenkanta säilynyt. Virtavesien patoamiset ja perkaukset sekä liikapyynti ovat vähentäneet taimenta niin, että koko Suomessa on jäljellä vain kymmenkunta alkuperäistä merivaelteista jokikantaa. Esimerkiksi Espoon- ja Mankinjoen vesistöissä elää kaksi arvokasta, alkuperäistä meritaimenkantaa. Kuitenkin Gumbölenjoen myllypato on pysyvä este meritaimenelle, uhanalaiselle vaellussiialle, nahkiaiselle, ankeriaalle ja taantuneelle vimpa-kalalle. Siksi kalat eivät pääse mm. Nuuksion Pitkäjärveen asti. Näitä kaloja uhkaavat jatkuvasti myös hulevedet sekä maankäyttö jokiuomien perkauksineen ja putkituksineen. Gumbölenjoen ja Mankinjoen taimenkantaa uhkaa myös golfkenttien vedenotto, joka on ollut uhka riittävälle veden virtaamalle.

On siis tehtävä erittäin paljon toimenpiteitä taimenkannan suojelemiseksi. Konkreettinen, kiireellinen asia on kalaväylän eli ohitusuoman rakentaminen Gumbölen myllypadon ympäri, johon esitän varattavaksi määrärahaa vuoden 2013 budjettiin.

Espoossa 31.3.2012

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com