Määräraha Kirvuntien ja Turvesuontien risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Valtuustoaloitteet • 31.03.2011

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2012 budjettiin varataan määräraha Kirvuntien ja Turvesuontien risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Risteys on vaarallinen erityisesti jalankulkijoille ja kevyen liikenteen käyttäjille. Turvesuontiellä ajaa raskasta liikennettä, jonka läpiajon rajoittamista tulee selvittää. Risteykseen tulee Kirvuntien puolelta jyrkkä mäki. Lisäksi vaaratilanteita aiheuttaa risteyksen liikenteen valo-ohjaus, jossa vihreä valo palaa samanaikaisesti sekä autoilijoille että jalankulkijoille. Pitää selvittää ja toteuttaa tehokkaimmat keinot parantaa risteyksen liikenneturvallisuutta mm. hidastetöyssyin ja muuttamalla liikenteen valo-ohjausta turvallisemmaksi.

Espoossa 31.3.2011

Johanna Karimäki

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com