Määräraha koulupuu-kampanjaan (2023)

Valtuustoaloitteet • 31.03.2022

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto 

Määräraha koulupuu-kampanjaan

Esitän, että vuoden 2023 budjettiin varataan määräraha Espoon kouluille pihapuiden istuttamiseksi.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat ilmastoraportit ovat lisänneet huolta ilmaston nopeasta lämpenemisestä. Se näkyy myös arjessamme, kun kesien helteet ja globaalit metsäpalot ovat lisääntyneet. Aikaa ei ole hukattavaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, turvata pohjoinen arktinen luonto ja neljä vuodenaikaa Suomeen, on tehtävä nopeasti päästövähennyksiä. Lisäksi IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti.

Istuttamalla puita voimme lisätä hiilinieluja ja lisätä varjoisia paikkoja helteeltä suojautumiseksi. Myös kouluihin voi lanseerata Espoon tukeman puiden istutuskampanjan. Puiden istutus koulujen ympäristöön tuottaa jossain määrin ilmastovaikutusta, kun hiilidioksidia sitovan puuston määrä kasvaa. Mutta ennen kaikkea sillä olisi lapsille ja nuorille kasvatuksellinen merkitys. He pääsevät konkreettisesti osalliseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan koulupuu –kampanjan avulla.

Espoossa 31.3.2022

Johanna Karimäki

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com