Määräraha lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotipalveluun (2019)

Valtuustoaloitteet • 29.03.2018

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2019 budjettiin varataan määräraha perheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotipalveluun.

On järkevää panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja auttaa ajoissa niitä perheitä, joilla on haasteita arjen hallinnassaan. Samalla voimme säästää sosiaalitoimen menoista, esimerkiksi lasten huostaanotot ovat kunnalle kalliita. Uusi sosiaalihuoltolaki turvaa perheille auttavan kotiavun subjektiivisena oikeutena, mutta käytännössä perheillä on ollut vaikeuksia saada heille kuuluvia palveluja erilaisten kriisien hetkellä. Yksi syy on, että perheitä ennakolta auttavat palvelut on aliresursoitu ja henkilökunta kuormittuu. Näihin palveluihin tulee panostaa lisäresursseja.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, joka toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Parhaimmillaan kotipalvelu on ehkäisevää lastensuojelua.

Sosiaalihuoltolain tavoite on vähentää lasten huostaanottoja ja auttaa perheitä vahvistamalla vanhemmuutta. Moniammatillinen tuki on silloin tärkeää. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet ja Espoossakin yhdellä työntekijällä on vastuullaan 40-55 lasta, vaikka suositus on enintään 30. Tämä hälyttävä suuntaus on pysäytettävä ja vaikeuksissa oleville perheille on tarjottava ajoissa apua. Yksi hyvä keino on auttaa arjessa selviämään pahimman yli. Ennen 90-lukua kunnilla oli yleisesti tarjolla kunnallista kotiapua, josta oli apua monelle. Tähän käytäntöön on syytä palata sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti.

Espoossa 29.3.2018

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com