Määräraha lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen, kouluterveydenhoitoon ja Nupolille

Valtuustoaloitteet • 31.03.2017

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2018 budjettiin varataan määräraha lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen, kouluterveydenhoitoon ja Nupolille.

Joka viides lapsi ja nuori kärsii jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Erityisen tärkeää on, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Yksi keskeinen asia on kouluterveydenhoito. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus mennä hoitajan vastaanotolle hädän hetkellä. Tuttu kouluterveydenhoitaja myös huomaa helpommin, mikäli jokin painaa lapsen mieltä, vaikka lapsi olisi tullut vastaanotolle esimerkiksi vatsakivun vuoksi.

Espoossa toimii nuorille matalalla kynnyksellä mielenterveyspalveluja tarjoava Nuorisopoliklinikka (Nupoli). Se on olennaisen tärkeä palvelu. Kun nuori ottaa Nupoliin yhteyttä, asiantuntijat arvioivat nuoren tilanteen ja avun tarpeen. Haaste piileekin siinä, että Nupoli on aivan liian aliresursoitu, eivätkä kaikki apua pyytäneet ole sitä saaneet. Lähtökohta kuitenkin on, että jokaisella apua hakevalla nuorella on aito hätä. Siksi jokaisen yhteydenoton tulee johtaa nuoren kohtaamiseen ja tapaamiseen. Siinä selviää, onko tarvetta pitempiaikaiseen terapiaan tai tukeen. Joskus välittävän aikuisen kanssa keskustelu voi tarjota välitöntä apua ja asiat lähtevät nopeasti parempaan suuntaan.

Keskeisiä sisällöllisiä kehittämiskohteita nuorten mielenterveystyössä ovat vaikeimpien mielenterveydenhäiriöiden ja nuorten itsetuhoisuuden hoito, päihde- ja käytöshäiriöiden hoidon kehittäminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa, sekä depressiivisten ja ahdistuneiden nuorten hoidon kehittäminen läpi hoitoketjun: kouluissa, matalan kynnyksen hoitopaikoissa ja erikoissairaanhoidossa. Vahvistamalla ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista puuttumista, säästämme raskaampien hoitojen kustannuksissa ja vähennämme merkittävästi inhimillistä kärsimystä. Siksi on olennaisen tärkeää laittaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kuntoon.

Esitän, että vuoden 2018 budjettiin varataan määräraha lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen, kouluterveydenhoitoon ja Nupolille.

Espoossa 31.3.2017

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com