Määräraha liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi (2024)

Valtuustoaloitteet • 31.03.2023

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto 

Määräraha liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi

Esitän, että vuoden 2024 budjettiin varataan määräraha liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi.

Talvijalankulun turvallisuus varmistetaan asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä parantamalla, joten teiden hiekoituksesta on huolehdittava. Vaihtelevat talvisäät lisäävät kuitenkin riskiä liukastumistapaturmille. THL:n suositusten mukaan liukastumisten ehkäisemisessä huomioidaan jalkineet, kengänpohjien ja kantalapun oikea materiaali sekä liukuesteet. THL:n mukaan kaatuminen ja putoaminen ovat iäkkäiden yleisimmät tapaturmatyypit ja siksi ennaltaehkäisevät toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Esimerkiksi Valtimon kunta päätti jakaa kaikille eläkeläisille vuonna 2015 kenkiin kiinnitettävät liukastumisesteet. Liukastumisesteet ennaltaehkäisevät liukastumisia liukkaalla kelillä ja vähentävät lonkkamurtumia, polvivammoja ja muita kaatumisvammoja. Se tuottaa säästöjä terveystoimeen ja ennen kaikkea vähentää inhimillistä kärsimystä. Vaikka terveyspalvelut ovat hyvinvointialueen vastuulla, on meillä silti vastuu asukkaidemme hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä.

Espoossa 31.3.2023

Johanna Karimäki

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com