Määräraha maksuttomaan kenkien nastoitukseen kaatumistapaturmien vähentämiseksi

Valtuustoaloitteet • 31.03.2012

Raha-asia-aloite
Espoon kapunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2013 budjettiin varataan määräraha maksuttomaan kenkien nastoitukseen. Esimerkiksi Porin kaupunki on tarjonnut jo vuodesta 1996 lähtien tämän varsinkin ikäihmisten suosiossa olevan palvelun. Porin kaupunki nastoittaa kenkiä apuvälinelainaamossaan ja nastoja suositellaan ulkoilu- tai lenkkeilyjalkineisiin. Porin kaupunki tarjoaa nastoituksen kaiken ikäisille. Nastoitus ennaltaehkäisee liukastumisia liukkaalla kelillä ja vähentää lonkkamurtumia, polvivammoja ja muita kaatumisvammoja. Se tuottaa säästöjä terveystoimeen ja ennen kaikkea vähentää inhimillistä kärsimystä. Esitän, että Espoossa otetaan käyttöön Porin mallin mukainen kenkien nastoitus ja siihen varataan riittävä määräraha vuoden 2013 budjettiin.

 Espoossa 31.3.2012

 Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com