Määräraha mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi (2022)

Valtuustoaloitteet • 31.03.2021

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto 

Esitän, että vuoden 2022 budjettiin varataan määräraha mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi.

Mieli ry:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan useampi kuin joka kolmas (38 %) kokee hyvinvointia heikentävää kuormitusta elämässään. Eniten suomalaisia kyselyn mukaan kuormittavat korona ja siihen liittyvät rajoitukset. Kuormituksen ja uupumuksen tunne koettelee erityisesti 18–34-vuotiaita nuoria aikuisia.

Sosiaalinen eristäytyminen näkyy erityisesti alle 25-vuotiaiden nuorten aikuisten vastauksissa. Heistä 41 prosenttia kertoo sen kuormittaneen tai muuten heikentäneen omaa hyvinvointiaan. Lisäksi sairastumisen pelko kuormittaa eri ikäryhmiä melko tasaisesti, mikä myös paljastuu kyselytutkimuksessa.

Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Erityisen tärkeää on, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Pitkään jatkunut etäkoulu varsinkin toisella asteella on lisännyt nuorten henkistä pahoinvointia.

On tärkeää, että vahvistetaan olemassa olevia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, kuten Nuorisopoliklinikka Nupolin toimintaa ja kouluterveydenhoitoa. Lisäksi tarvitaan uusia auttavia matalan kynnyksen tukipalveluja kaiken ikäisille. Apua on saatava mahdollisimman nopeasti, kun ihmisellä on hätä. Esitän, että vuoden 2022 budjettiin varataan määräraha mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen pitkittyneen koronakriisin aiheuttaman lisääntyneen henkisen hädän vuoksi.

Espoossa 31.3.2021

Johanna Karimäki

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com