Määräraha omaishoitajaa tukevien palvelujen parantamiseksi

Valtuustoaloitteet • 31.03.2016

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2017 budjettiin varataan määräraha omaishoitajaa tukevien palvelujen parantamiseksi.

Omaisen hoitaminen kotona on tärkeää ja arvokasta, mutta myös raskasta työtä. Ongelmana on usein omaishoitajien jaksaminen työssään. Monella on toiveena asua kotonaan mahdollisimman pitkään, mutta se edellyttää palvelujen parantamista ja erityisesti omaishoidon tuen merkittävää parantamista. Omaishoito on sekä inhimillinen että edullinen ratkaisu.

Esimerkiksi muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Tuettuna ja autettuna muistisairas ihminen voi pärjätä pitkäänkin omassa kotonaan, mutta se edellyttää hyviä kotiin vietäviä palveluja sekä jaksamista ja kuntoutumista edistäviä palveluja, kuten päivätoimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen.

Vammaisperheissä omaishoidon tuen vahvistaminen on erityisen tärkeää, sillä monessa tapauksessa omaishoitaja on täystyöllistetty hoitaessaan läheistään. Omaishoitajien tukipalvelut ovat tärkeässä roolissa. Omaishoidon tuki sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitajien työssä jaksamiseen ja mahdollisuuteen pitää vapaapäiviä tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Jotta vapaapäivät ovat mahdollisia, on hoidettavalla oltava turvallinen hoivapaikka tai kotiin tuleva hoitaja omaishoitajan vapaan ajaksi. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n mukaan noin puolet omaishoitajista jätti lakisääteiset vapaansa pitämättä.

Monien omaishoitajia tukevien palvelujen tuottamiseen tarvitaan kunnan vanhuspalveluja. Selvitysten, esimerkiksi Muistibarometrin mukaan juuri vanhusten kotona jaksamista tukevista palveluista on puutetta. Hyvät ateriapalvelut, siivouspalvelut, harrastukset ja päivätoiminta ovat olennaisia ikäihmisten palveluja, samoin säännöllinen terveydentilan seuranta ja terveyden ylläpitämiseen liittyvät palvelut.

Espoossa 31.3.2016

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com