Määräraha palstaviljelyn turvaamiseksi Espoossa (2020)

Valtuustoaloitteet • 29.03.2019

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2020 budjettiin varataan määräraha palstaviljelyn jatkon turvaamiseksi Espoossa.

Palstaviljely on Espoon asukkaille tärkeää. Se on ekologista ja yhteisöllistä. On varmistettava, että palstaviljelylle on alueita ja hinnat pysyvät kohtuullisina. Palstaviljely on harrastus monelle pienituloisellekin sekä arvokasta lähiruoan tuottoa.

Palstaviljelijöissä on herättänyt huolta uudet suunnitelmat viljelypalstojen hallinnointiin. Espoon kaupunki on irtisanomassa palstavuokraussopimukset vuoden 2019 lopussa teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti (alun perin vuoden 2018 lopussa) ja muun muassa kuuluttaa yhdistyksiä hallinnoimaan palsta-alueita. Palstatoiminnan ylläpito on tähän saakka ollut kaupungin vastuulla.

Palstatoiminnan ylläpitouudistuksen syynä on Espoon teknistä toimialaa rasittava n. 50 000 euron vuotuinen tappio. Eikä palsta-alueiden siisteyden ylläpito ole ollut vuosiin toivotulla tasolla.

Koska yhdistyksiä tai muita ulkopuolisia toimijoita ei ole löytynyt, viljelijät ehdottivat lokakuussa 2018, että kaupunkiviljelyn hallinnoinnin kustannuksia voisi pienentää viljelijöiden ja kaupungin yhteistyöllä, nk. hybridimallilla. Yhteistyöllä saataisiin myös palsta-alueiden siisteys kohentumaan eikä kalliiden, koko aluetta koskevien perusparannusten tarve tulisi akuutisti kaupungille eteen. Tämä viljelijöiden hybridimalliehdotus on syntynyt jatkotyöstämällä Rambollin, Espoon kaupungin edustajien ja viljelijöiden kahdessa yhteisessä työpajassa 2018/2019 tunnistamia työtehtäviä, roolituksia ja ideoita.

Espoon kaupunkiviljelijöiden mukaan hybridimallissa palstajelpit sekä jätehuollon järkeistys takaavat kaupunkiviljelyn sujuvuuden ja vähentävät kustannuksia.

Espoon tulee kehittää viljelymahdollisuuksia tasokkaammiksi pitämällä viljelijät mukana suunnittelussa. Tavoitteena tulee olla Espoon kestävän kehityksen kaupunkibrändin uskottavuutta tukeva kaupunkiviljelymalli.

Espoossa 29.3.2019

Johanna Karimäki

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com