Määräraha roska-astioiden eli roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille (2022)

Valtuustoaloitteet • 31.03.2021

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2022 budjettiin varataan määräraha roska-astioiden lisäämiseen ulkoilureiteille.

Tunnolliset koiran omistajat keräävät lemmikkinsä jätökset, kuten taajama-alueella kuuluukin tehdä. Ulkoilureittien viihtyisyyden vuoksi roskisten riittävyys on tärkeää. Niitä on syytä olla sopivan tiheästi. Lisäksi astioita on tyhjennettävä säännöllisesti. Valitettavasti esimerkiksi Pohjois-Tapiolan, Mankkaan ja Laajalahden alueilla roska-astioita on kovin harvassa. Moni roska-astia oli myös talviaikaan peitettynä ja päällä oli ”ei-talvikunnossapitoa” lappu. Tilanne lienee sama monien kaupunkikeskustojen lähialueilla, missä ihmiset ulkoilevat ulkoilureiteillä. Ulkoilun viihtyvyyden turvaamiseksi ja ympäristön siisteyden ylläpitämiseksi esitän, että määrärahoja varataan kattavamman roskahuollon turvaamiseksi.

Espoossa 31.3.2021

Johanna Karimäki

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com