Määräraha siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen hätäevakkotiloiksi

Valtuustoaloitteet • 31.03.2013

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2014 budjettiin varataan määräraha siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen hätäevakkotiloiksi.

Home- ja muista sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset ovat Suomessa hälyttävä ongelma. Vastuu asuinrakennusten, työpaikkojen ja julkisten rakennusten kunnosta ja niissä mahdollisesti esiintyvien sisäilmaongelmien poistamisesta on rakennusten tilaajilla, suunnittelijoilla, rakentajilla ja alihankkijoilla. Ne ovat velvollisia huolehtimaan siitä, ettei rakennuksista aiheudu terveyshaittaa niiden käyttäjille.

Kaikkien julkisten rakennusten pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että niissä on turvallista ja terveellistä olla. Espoossa on jossain määrin nopeutettu esimerkiksi koulujen peruskorjauksia, ja Espoossa on pääsääntöisesti jatkuvasti kolme koulua korjattavana tai uudisrakennettavana. Mutta silti korjausjonossa on useita rakennuksia, joissa on heikko sisäilma. Käyttäjiltä tulee hälyttäviä viestejä oireiluista ja homekorjauksia on nopeutettava entisestään. Espoon Tilakeskuksen tietojen mukaan kaupungin korjausvelka on yli 170 miljoonan euron suuruinen ja kasvaa koko ajan.

Rakennusten käyttäjät altistuvat sisäilmaongelmille ja vaarantavat terveytensä, kun oleskelevat jopa vuosia sisäilmaongelmista kärsivissä rakennuksissa. Haasteena on myös se, että heikon ilmanlaadun ja haitta-aineiden pitoisuuksien mittaamiseen ei ole täysin luotettavia keinoja. Herkimmät ja ennestään altistuneet reagoivat silloinkin, kun ns. raja-arvot eivät mittauksissa ylity. Tämä mittaamisen haaste on todettu eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä selvityksessä (2012) rakennusten kosteus- ja homeongelmista. Siksi kunnissa pitäisi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin heti, kun iso osa rakennuksessa oleskelevista oireilee ja on ottanut yhteyttä työterveyshuoltoon tai kouluterveydenhoitoon. Väistötilat tulee järjestää pikimmiten, jos ihmiset selvästi oireilevat, vaikka mittauksissa ei löytyisikään raja-arvoja ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia.

Yksi haaste korjausremonttien nopeuttamiselle on riittävien vapaiden tilojen löytyminen väistötiloiksi korjausremonttien ajaksi. Jos kaupungilla on riittävä määrä hyviä, tukevia siirtokelpoisia parakkeja, se helpottaa tilajärjestelyjä ja nopeuttaa esimerkiksi koulujen evakuointia epäterveellisistä tiloista.

Espoossa 31.3.2013

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com