Määräraha vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lisäämiseen

Valtuustoaloitteet • 31.03.2010

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lisäämiseen ja ikääntymispoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kun väestö ikääntyy, samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon, läheisyyttä ja virikkeitä. Espoossa moni vanhus jonottaa pitkään pitkäaikaishoitopaikkaa, mikä on inhimillisesti kestämätöntä. On tärkeää, että vanhus voi asua niin pitkään kotona kun haluaa ja jaksaa, mutta hoitopaikan on löydyttävä kun voimat eivät enää riitä arjessa selviytymiseen. Vanhusten pitkäaikaishoitopaikkoja on aivan liian vähän ja vanhuksia hoidetaan liiaksi sairaaloissa. Sairaaloissa hoitokustannukset ovat vanhusneuvoston mukaan jopa neljä kertaa kalliimpia kuin kodinomaisissa vanhusten pitkäaikaishoitopaikoissa.

Kaupungin ikääntymispoliittisessa ohjelmassa on paljon hyviä linjauksia, jotka vaativat lisäresursseja toteutuakseen. Esimerkiksi Elä ja asu -seniorikeskuksia tarvitaan pikaisesti kaikkiin aluekeskuksiin. Elä ja asu keskuksessa voi asua samassa palveluasunnossa kunnosta riippumatta. Kotona asumista taas auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut, harrastukset, lihaskuntoa vahvistava liikunta, ja vanhuksille suunnattu perusterveydenhuolto.

Espoossa 31.3.2010

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com