Monimuotoista rakentamista viheralueita säilyttäen

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • 01.01.2005

Nettikolumni julkaistu Espoon vihreiden nettisivuilla vuonna 2005 

Espoon kaupunkisuunnittelussa on meneillään paljon isoja hankkeita, esimerkiksi Suurpellon alueen kaavat, Etelä-Espoon yleiskaava ja Histan osayleiskaavan käynnistyminen. Histan kaavoittamista Espoon vihreät ovat jarrutelleet mm. siksi, että alue sijaitsee kaukana nykyisestä yhdyskuntarakenteesta. Näin ollen tiestön ja kunnallistekniikan tuominen alueelle on kallista. Lisäksi alueelle on huonot joukkoliikenneyhteydet: alueen liikenne olisi liiaksi yksityisautoilun varassa. Tätä ongelmaa pienentäisi Lohja-rata. Vihreät haluavat sen toteutuvan mahdollisimman pian, mieluiten ennen Histan täydennysrakentamista. Kun alue jonain päivänä valmistuu, se on vihreiden visiossa pientalopainotteinen. Tärkeää on myös, että asukasmäärä on riittävän suuri, jotta alueelle saadaan hyvät peruspalvelut. 

Etelä-Espoon aluetta on syytä tiivistää ennen Histan rakentamista. Etelä-Espoon yleiskaavan valmistuminen pikaisesti olisi erinomainen asia: näin meillä kuntalaisilla olisi selkeä näkemys ja tieto siitä, mitkä alueet on yhteisesti sovittu rakennuskohteiksi, mitkä taas jäävät viheralueiksi. Viheralueiden merkittävyyttä ei voi liikaa painottaa. Eräs Espoon vetovoimaisista tekijöistä on merellisyys ja luonnonläheisyys. Sekä hoidetut puistoalueet että villit kaupunkimetsät edistävät merkittävästi ihmisten hyvinvointia. Lukuisten tutkimusten mukaan asukkaat arvostavat elinympäristössään eniten väljyyttä ja vehreyttä. Viimeiset vapaat rantametsät, kulttuurihistorialliset maisemat ja suuressa suosiossa olevat lähimetsät pitäisikin saada merkityksi puistoalueiksi. Olen kuullut huolestuneilta kaupunkilaisilta, kuinka jonkun tietyn viheralueen puolesta on tehty parikymmentä vuotta pitkäjänteistä suojelutyötä. Tämän huolen poistaisi yleiskaavassa oleva puistomerkintä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä on ollut Suurpellon osayleiskaava sekä joitakin asemakaavoja. Tässä hankkeessa Espoon kaupungilla on tavoitteena luoda monipuolinen yrityspuiston, asumisen ja palveluiden, virkistyksen sekä kaupunkipuiston yhdistävä uusi kaupunkikokonaisuus. Alueella on mm. muinaisia kylämäkiä, jotka on päätetty suojella yleiskaavassa. Ne ovat kauniita ja idyllisiä, täynnä vanhoja puita ja erikokoisia kiviä. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Suurpellon alueesta on kehkeytymässä ihmisläheinen ja teknologiakeskeinen alue. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa vihreät huomioivat asuinalueiden luontoarvot. Vihreiden esityksestä Kokinkylän saniaiskorpi päätettiin säästää rakentamiselta Suurpellon alueella. 

Vihreät kannattavat rakentamisen monimuotoisuutta: pientalorakentamista sopivassa harmoniassa kerrostaloasumisen kanssa ja vanhojen rakennusten säilyttämistä uudisrakentamisen rinnalla. Kaava-alueissa kiinnitämme huomiota piha-alueiden viihtyisyyteen. Ihanteellista on säilyttää rakennuskohteiden ympärillä alkuperästä puustoa. Kallioiden lakia ei räjäytetä asutuksen tieltä, vaan kalliot jätetään osaksi idyllistä pihapiiriä. Asutusta ei pitäisi myöskään sijoittaa melu- ja saastealueille valtateiden välittömään läheisyyteen. Rakennettujen ympäristöjen viihtyisyyteen tulee panostaa. Pitäisi huomioida kokonaisvaltaisesti alueen omaleimaisuuden ja yhteisöllisyyden kehittyminen. Monimuotoisuus on Espoon valtti. Toisille alueille sopii urbaani kaupunki-ilme, toisille taas puutarhakaupunkimaisuus. Tähän kaikkeen vihreät haluavat vaikuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 

Johanna Karimäki
valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com