PN:n Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan aiheena koulupudokkaiden määrän vähentäminen

Tiedotteet • 01.11.2016

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN
1.11.2016

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri –valiokunta keskusteli Kööpenhaminassa tiistaina 1.11. toimista, joilla voidaan vähentää lukion ja toisen asteen oppilaitosten koulupudokkaiden määrää. Kysymys on myös esillä, kun valiokunta tapaa pohjoismaiset opetus- ja kulttuuriministerit istunnon yhteydessä järjestettävässä yhteiskokouksessa keskiviikkona 2.11.

Yhteiskokouksessa tullaan käsittelemään lisäksi kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin tukemista, pohjoismaista urheiluyhteistyötä, tutkintotodistusten vastavuoroista tunnustamista, yhteispohjoismaista panostusta pohjoismaisen kulttuurin saatavuuteen kouluissa, sekä kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan keinoista auttaa kotouttamisessa.

Osaaminen ja kulttuuri -valiokunta keskusteli tänään kokouksessaan lisäksi myös pohjoismaisen tutkimuspoliittisen selonteon tarpeesta. Selonteossa selvitettäisiin, miten pohjoismaiset tutkimusvarat käytetään ja vastaavatko toteutettavat tutkimusohjelmat ministerineuvoston ja neuvoston priorisointeja sekä millainen todellinen vaikutusvalta pohjoismaisilla poliitikoilla on varojen käytön suhteen.

Eduskunnasta kokouksiin osallistuvat kansanedustajat Paavo Arhinmäki (vas.), Laura Huhtasaari (ps.) ja Johanna Karimäki (vihr.).

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com