PN:n Osaaminen ja kulttuuri –valiokunta: Kieliyhteistyötä Pohjoismaissa kehitettävä

Tiedotteet • 30.10.2018

EDUSKUNTATIEDOTUS

PN:n Osaaminen ja kulttuuri  –valiokunta: Kieliyhteistyötä Pohjoismaissa kehitettävä

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa  –valiokunta kokoontuu Oslossa Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla tiistaina 30. lokakuuta. Valiokuntakokouksessa käsitellään koulutus- ja tutkimuspolitiikan yhteistyöohjelma 2019–2023 sekä keskustellaan pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä. Valiokunta käsittelee pohjoismaisen kielipoliittisen julistuksen seurantaa koskevaa selontekoa ja saa raportin pohjoismaisen kieliyhteistyön tulevaisuuden suunnitelmista ja siihen liittyvästä Norden i skolan –hankkeesta. Norden i skolan on peruskoulun ja lukion oppilaille ja opettajille suunnattu pohjoismainen maksuton sähköinen opetusportaali, joka tarjoaa mahdollisuuksia kielten oppimisen ja naapurikielten ymmärtämisen edistämiseen. Valiokunta pitää tärkeänä kehittää niitä keinoja, joilla vastaisuudessa kehitetään pohjoismaista kieliyhteistyötä ja vahvistaa naapurikielten tuntemusta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Valiokunta käsittelee myös pohjoismaisen kansanopistoyhteistyön kehittämistä. Valiokunnan kuultaviksi saapuvat pohjoismaisen kansanopistoneuvoston edustajat, joiden on tarkoitus tuoda esiin näkemyksiään PN:ssä vireillä olevaan kansanopistoja koskevaan jäsenaloitteeseen.

Osaaminen ja kulttuuri –valiokunta tapaa keskiviikkona 31.10 Oslossa myös pohjoismaiset kulttuuriministerit. Valiokunta käy ministereiden kanssa keskustelun suosituksesta, jonka mukaan Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittajat käännettäisiin pienemmille pohjoismaisille kielille, eli fäärin kielelle, grönlanniksi ja saamen kielelle. Valiokunta katsoo, että näiden kieliryhmien osalta tarvitaan kohdennettuja toimia jotta lisätään kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteistyöhön.

Pohjoismaiden neuvoston palkinnot ovat laajemminkin esillä keskusteluissa kulttuuriministerien kanssa. Yleisesti pohditaan miten palkintojen näkyvyyttä voisi lisätä ja miten palkintojenjakotilaisuutta voisi tulevaisuudessa kehittää. Tapaamisessa tarkastellaan mahdollisuutta luoda uusi palkintokategoria, tv-palkinto. Tarkoitus on selvittää perustelut, muuttuneen mediaympäristön uudet formaatit, katselupalvelut ja taustat uudelle palkintokategorialle, ennen kuin asia voi edetä.

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa suurkäräjätalolla on esillä Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan mietintö Nordic PhD –ohjelman perustamismahdollisuuksien selvittämisestä.  Mietinnössään valiokunta tuo esiin Pohjoismaiden tunnettavuuden maina, jotka tarjoavat kaikkien saatavilla olevaa, uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa korkealaatuista koulutusta. Tiede ja tutkimus ovat pohjoismaisen yhteistyön tärkeä painopistealue ja Pohjoismaissa tehdyt tutkimusinvestoinnit ovat lisääntyneet merkittävästi vuosina 2007–2015. Nordic PhD –ohjelman perustaminen olisi keskeinen keino, jolla voitaisiin ratkoa Pohjoismaiden yhteisiä haasteita mm. ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon liittyen.

Suomesta osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa –valiokunnan kokoukseen osallistuvat kansanedustajat Johanna Karimäki (valiokunnan puheenjohtaja, vihr.), Maarit Feldt-Ranta (Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, sd.), Silvia Modig (vas.) ja Peter Östman (kd.).

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com