Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat: uudenlaista yhteistyötä elinikäisessä oppimisessa

Tiedotteet • 10.04.2018

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat: uudenlaista yhteistyötä elinikäisessä oppimisessa

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa sekä Kasvu ja kehitys -valiokuntien yhteiskokouksessa Akureyrissa Islannissa 10. huhtikuuta aiheena on elinikäinen oppiminen.

Valiokunnille esitellään osaamista työelämänäkökulmasta valottava raportti. Raportti on Aikuisten Oppimisen pohjoismaisen verkoston laatima. Raportissa peräänkuulutetaan uudenlaista osaamispolitiikkaa, työmarkkinaosapuolten yhteistyön syventämistä, osaamisen strategisen kehittämisen tehostamista yrityksissä ja yksilön vastuun lisäämistä. Valiokuntien yhteiskokouksessa pohditaan, miten Pohjoismaat voisivat parantaa osaamisen saatavuutta elinikäisen oppimisen saralla.

Omassa kokouksessaan Akureyrissa Osaaminen ja Kulttuuri Pohjolassa -valiokunta pyrkii vuoropuheluun Pohjoismaiden kulttuuriministerien kanssa selvittääkseen mahdollisuutta saada kulttuuriministereiltä kulttuuripoliittinen selonteko. Tämä voisi ajoittua Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 teemaistuntoon. Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyinen kulttuuriyhteistyön strategia ulottuu vuoden 2020 loppuun. Kulttuuripoliittinen selonteko toimisi lähtölaukauksena uutta kulttuuripoliittista strategiaa koskevalle vuoropuhelulle valiokunnan ja Pohjoismaiden kulttuuriministereiden välillä. Valiokunta toivookin selontekoa, johon sisältyy kuvaus pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön nykytilanteesta sekä nostaa esiin tiettyjä teemakokonaisuuksia, joita selonteon toivotaan kuvaavan.

Osaaminen ja Kulttuuri Pohjolassa -valiokunta käsittelee myös jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta järjestelmästä, joka estää kilpailumanipulaatioon osallistunutta urheilijaa jatkamasta uraansa toisessa Pohjoismaassa. Valiokunnan mukaan Pohjolan on pyrittävä ehkäisemään urheilussa tapahtuvaa kilpailumanipulaatiota samalla tavoin kuin dopingin käyttöä, jossa peli- ja kilpailukielto on voimassa kaikissa maissa. Nykyisin yhdessä maassa kilpailumanipulaatiosta pelikiellon saanut urheilija voi ongelmitta siirtyä toiseen maahan urheilemaan. Jos ehdotus toteutuu, Pohjolasta tulee maailman ensimmäinen alue, jolla olisi yhteiset keinot kilpailumanipulaatiota vastaan.

Suomesta Osaaminen ja kulttuuri -valiokuntakokoukseen osallistuvat kansanedustajat Johanna Karimäki (Osaaminen kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja, vihr.), Paavo Arhinmäki (vas.) ja Peter Östman (r.)

Kasvu- ja kehitys Pohjolassa -valiokunta tarkastelee kokouksessaan ammattikoulutuksen ja ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista. Valiokunta vaatii pikaisia toimenpiteitä pohjoismaisilta vastuuministereiltä ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen vauhdittamiseksi. Valiokunta puoltaa ajatusta siitä, että rakennusala valittaisiin pilottiprojektiksi sillä edellytyksellä, että myös työmarkkinaosapuolet tukevat ehdotusta.

Kasvu- ja kehitys Pohjolassa -valiokunta keskustelee myös uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevasta EU-asetuksesta ja mahdollisuudesta kilometrikohtaisten hiilidioksidipäästövähennysten tavoitetason nostamiseen, sillä tällä hetkellä eurooppalaisilta autonvalmistajilta vaaditaan, että vuonna 2025 uusista autoista 10 prosenttia on päästöttömiä ja että vuonna 2030 niiden osuus on 20 prosenttia.

Huhtikuun PN-istunnon teemana Islannissa on meri ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa –valiokunta käsittelee kokouksessaan aihetta eri näkökulmista. Valiokunta haluaa edistää pohjoismaista yhteistyötä kiertovesijärjestelmien kehittämisessä ja käytössä sekä laajentaa levänkasvatusta Pohjoismaissa. Valiokunnan tavoitteena on, että PN välittää hyviä pohjoismaisia ratkaisuja koskevaa tietoa muille maille.

Valiokunta pohtii myös, kuinka oikeudenmukaisin ehdoin ja yhteistyössä alan kanssa voitaisiin houkutella lisää kansainvälisiä elokuvatuotantoja Pohjoismaihin. Yhtenä askeleena asian edistämiseen on harkittu muun muassa Pohjoismaisen elokuvakomission perustamista.

Suomesta Kasvu- ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan kokoukseen osallistuvat kansanedustajat Juho Eerola (PN:n Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, ps.), Arto Pirttilahti (kesk.), Ville Skinnari (sd.) ja Juhana Vartiainen (kok.)

Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto ja valiokuntakokoukset pidetään 9-10.4. Akureyrissa Islannissa. Pohjoismaiden neuvosto järjestää aina tiettyä aihetta käsittelevän teemaistunnon vuosittain huhtikuussa.

Lisätietoja:

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan osalta kansainvälisten asiain sihteeri Anna Kiiskinen, p. 050 574 0453

Kasvu- ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan osalta kansainvälisten asiain sihteeri Mika Laaksonen p. 050 5741207

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com