Pohjoismaiden neuvoston valiokunta: keskustelussa pohjoismainen visio tieteen ja tutkimuksen alalle

Tiedotteet • 25.06.2018

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN

Pohjoismaiden neuvoston valiokunta: keskustelussa pohjoismainen visio tieteen ja tutkimuksen alalle

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta järjestää kesäkokouksensa tänä vuonna 25.-27. kesäkuuta Ruotsissa, Korkealla rannikolla (Höga kusten). Valiokunnan keskustelussa on muun muassa ehdotus pohjoismaisen verkostoyliopiston perustamisesta. Tavoitteena on yhteistyössä yliopistojen sekä kansallisten ja pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa luoda pohjoismainen visio tieteen ja tutkimuksen sekä korkeakoulutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä. Toimintaohjelmaan tulisi sisältyä pohjoismaisen verkostoyliopiston perustaminen, jonka tehtävänä olisi kytkeä Pohjoismaiden akateemiset ympäristöt toisiinsa sekä lisätä entisestään opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa.

Valiokunta pohtii myös ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä koulupudokkuuden vähentämiseksi. Tavoitteena on järjestää pyöreän pöydän keskustelu, johon kutsutaan kansanterveys- ja koulutuskysymysten parissa työskenteleviä keskeisiä viranomaisia ja kansallisia valiokuntia Pohjoismaista. Kokouksen tarkoituksena on jakaa maiden kokemuksia ja saada tietoa siitä, mitä asiassa tehdään sektorienvälisesti pohjoismaisella tasolla. Kokous ehdotetaan pidettäväksi Oslossa loppuvuodesta, sillä se on linjassa Norjan Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuusohjelman kanssa. Puheenjohtajuusohjelmassa on kirjaus hankkeesta, joka tähtää koulupudokkuuden vähentämiseen sektorienvälisin hankkein. Tämä on jatkoa Suomen viime vuoden puheenjohtajuusohjelman tavoitteelle, jossa kannustetiin Pohjoismaita jakamaan parhaita käytäntöjä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutusmuodoista.

Suomesta Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kokoukseen osallistuu valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.)

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com