Polkupyöräilyn huomioiminen ja edistäminen liikennesuunnittelussa

Valtuustoaloitteet • 13.09.2010

Johanna Karimäki
Valtuustokysymys 13.9.2010
 

Pyöräilyn edistäminen on tärkeä keskeinen haaste Espoossa ja liikennesuunnittelussa pitäisi paremmin huomioida polkupyöräilyn tarpeet. Polkupyöräilyn helpottaminen edistää kuntalaisten terveyttä ja ympäristönsuojelua. Asia on kiireellinen, sillä lyhyilläkin matkoilla kävely ja pyöräily ovat 2000-luvulla menettäneet osuuttaan autoilulle. Pyöräilyä edistää tehokkaasti se, että pyöräreitistöt ovat hyvin suunniteltuja ja opastettuja ja lisäksi pyöräilijöiden käyttäjänäkökulma otetaan huomioon. Nykyisistä pyöräteistä löytyy paljon esimerkkejä, joissa ratkaisut ovat pyöräilyn ominaispiirteitä ymmärtämättömiä, sekavia ja jopa vaarallisia. Pyöräilyä häiritsee korkeat rotvallit, äkkinäiset mutkat ja kevyen liikenteen väylien siirtymiset autotien toiselle puolelle. Asiaa kuvaa hyvin oheen kirjattu asukkaan palaute. 

Käytännön esimerkki tuoreesta kuntalaispalautteesta 

Äskettäin on Kehä I:n tietyömaan yhteydessä Espoossa Mäkkyläntien ja Mäkkylän puistotien kohdalle rakennettu uusi pyörätie. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitusalue ja Mäkkyläntieltä tulevilla kärkikolmion vuoksi väistämisvelvollisuus. Mäkkyläntiellä Espoossa on joitakin hidastustöyssyjä autoliikenteen ylinopeutta rajoittamassa. 

Uutta pyörätietä ajaville tulee ensin töyssy loivan kanttikiven muodossa kun pyörä-/autoteiden korkeuseron vuoksi laskeudutaan autotielle, sitten tulee kaksi töyssyä kun liikenteenjakajan keskikoroke on autotietä korkeammalla, ja lopuksi yksi töyssy kun noustaan takaisin pyörätielle. Autoliikenteelle ei ole tässä risteyksessä töyssyä ollenkaan vaikka heillä on väistämisvelvollisuus. 
Tämä kyseinen risteys on esimerkki joka, edustaa vallitsevaa pyörätierakentamista. Jatkossa pyörätien jatkeena toimivan suojatien pitäisi olla oletusarvoisesti korotettuna pyörätien tasolla. Vaihtoehtoisesti ei kanttikiviä käytettäisi pyöräteillä ollenkaan, jolloin ei polkupyörille tehtäisi ajattelemattomuudesta, tai jostain muusta syystä johtuvia hidastustöyssyjä. Joillakin pyöräteillä asia on ratkaistu siten että puolet on kanttikiveä ja toinen tasaista asfalttia, mutta pyörällä pitäisi silloin töyssyn välttääkseen ajaa vasenta reunaa vastaantulijoiden puolella. Edes jousitettu penkki ja edessä olevat iskunvaimentimet eivät tätä pyöräilyn haittaa poistaneet. 

Edellä olevaan viitaten me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme: 

Kuinka liikennesuunnittelu huomioi polkupyöräilyn erityistarpeet ja edistää polkupyöräilyä? 

Millä tavalla on toteutettu BYPAD+ hankkeessa (2005) tuotetun loppuraportin ”Pyöräilypolitiikan arviointi, ESPOO” toimenpide-ehdotukset pyöräilyn edistämiseksi? 

Johanna Karimäki ja 17 kaupunginvaltuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com