Puhe eduskunnassa hallituksen maakunta- ja soteuudistuksesta sekä valinnanvapauslaista

Puheet • 14.03.2018

Arvoisa puhemies,

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tarvitaan. On saatava hyvät palvelut koko maahan ja vahvistettava perusterveydenhoitoa. Kun ihminen saa nopeasti apua, eikä häntä pompoteta luukulta toiselle, tarve raskaammille korjaaville palveluille vähenee. Mutta hallituksen esityksessä asiakasta pompotetaan julkisen ja yksityisen luukkujen välillä. Valinnanvapaus –mallissa ongelmat kiteytyvät siihen, ettei oteta kokonaisvastuuta potilaasta. Kun sotekeskukset saavat maakunnalta vakiosumman rahaa listautuneista potilaista, yksityisen sotekeskuksen kannattaa haalia mahdollisimman paljon hyväkuntoisia asiakkaita. Kun potilaat tarvitsevat raskaampia palveluja, heidät ohjataankin julkiseen erikoissairaanhoitoon. Se mahdollistaa kermankuorinnan. Pahimmassa tapauksessa emme saa verorahojakaan Suomeen, vaan ne menevät veroparatiiseihin. Jo nyt suomalainen työterveyshuolto on vahvasti kansainvälisten pääomasijoittajien omistuksessa. Malli on myös kallis. Terveitä ihmisiä ylihoidetaan, kun yritykset pystyvät optimoimaan potilaiden ohjautumista.

Hallitus joutui uudistamaan valinnanvapauslakia viime syksynä, kun edellinen esitys törmäsi perustuslakiin. Julkisten palvelujen pakkoyhtiöittämisestä luovuttiin, mutta hallitus toi esitykseen uusia ongelmia. Asiantuntijat tyrmäsivät muun muassa erikoissairaanhoidon asiakassetelit, jotka vaarantaisivat julkisen erikoissairaanhoidon ja laajan päivystyksen. Ne on nyt poistettu esityksestä, mutta moni ongelma on jäljellä. Soteuudistuksen tavoitteet eivät asiantuntijoiden mukaan toteudu, terveyserot eivät kapene, eikä hoidon saatavuus parane.

Markkinamallinen valinnanvapaus sisältää ongelmia, joita ei laastarikorjauksilla pystytä paikkaamaan. Itse sote-uudistus on kyllä toteutettavissa siten, että valinnanvapauslaki kaadetaan. Keskeistä on saada vastuu sotepalveluista kuntia leveimmille harteille, suuremmille tuotantoalueille. Tarpeen mukaan voidaan täydentää julkista terveydenhuoltoa hallitusti ostopalveluilla.

Pienten yritysten mukanaolo palvelujen tuottajina voidaan turvata siten, että ne täydentävät maakunnan palveluja. Usein palveluja tarvitsevat henkilöt voivat henkilökohtaisen budjetoinnin kautta valita itselleen sopivia palvelukokonaisuuksia. Vammainen ihminen saisi itse päättää, kenen kanssa asuu ja missä asuu.

Lasten ja nuorten palveluissa onnistuneella integraatiolla on erityinen tarve, sillä lasten palveluissa keskeistä on varhainen ote ja palvelun helppo saatavuus. Pienet asiakkaat tarvitsevat palvelut heti ja helposti. Neuvoloiden palvelutarjontaa voidaan kehittää yhä laajemmaksi lasten ja perheiden tarpeiden mukaan.

Ilman hyvin toimivia sähköisiä järjestelmiä ei sote-uudistuksen hyötyjä saavuteta. Niillä voidaan sujuvoittaa hoitoa ja kehittää uudenlaisia, asiakkaan itsensä vahvistamiseen nojaavia käytäntöjä hoidoissa ja kuntoutuksessa.

Eilen kokoontunut Uudenmaan maakuntavaltuusto otti kriittisesti kantaa hallituksen sote ja maakunta esityksiin. Alueiden erityispiirteet on huomioitava paremmin. Erityisen suuri huoli on haavoittuvista asiakkaista, vanhuksista, vammaisista ja lastensuojelusta. Maakunnan arvion mukaan vuonna 2020 tulee hallituksen mallilla 200-400 miljoonan euron vaje Uudenmaan maakunnan talouteen, mikä vastaa noin viittä prosenttia toimintamenoista. Maakuntien rahoituslaki ei myöskään riittävästi huomioi väestönkasvua ja on siten kasvuseutujen kehitykselle epäedullinen. Nyt pitää laittaa jäitä hattuun ja korjata hallituksen esitysten suurimmat puutteet! Myös osaava ja ammattitaitoinen sote-henkilöstö on hyvin huolissaan, mitä tulevaisuus heille tarjoaa. Meidän on varmistettava henkilöstön osallisuus muutoksessa. Uudenmaan maakuntavaltuutetut eivät halua osaavien työntekijöidemme massairtisanomisia.

Sote-valmisteluissa ollaan maakunnissa pitkällä, mutta se ei ole peruste saattaa huonoa valinnanvapaus -mallia voimaan. Julkisten palvelujen on oltava hyvällä tolalla, sillä on paljon heikkoja ja sairaita ihmisiä, jotka eivät jaksa tehdä valintoja ja vertailla palveluntuottajia. Toisaalta hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää vakavan riskin muutosten peruuttamattomuudesta. Kerran markkinoille kilpailuun avattua on sieltä vaikea vetää pois. Suuret monikansalliset pääomasijoittajat voisivat haastaa maamme oikeuteen, jos katsovat investointiensa olevan uhattuina.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen maakuntauudistukseen sisältyy myös luonnonsuojelua romuttavia esityksiä. Hallitus haluaa poistaa ympäristöviranomaisilta valitusoikeuden ympäristölle haitallisesta toisen viranomaisen päätöksestä. Uusi  valtion virasto Luova olisi ainoa toimija, kun avien ja elyjen toiminta lupa- ja valvontaviranomaisina lopetetaan. Hallitus sysää siis valtavan taakan yhteisen ympäristömme varjelusta aktiivisten kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen harteille. Tämä on kohtuuton esitys, jota ei voi hyväksyä. Ympäristöviranomaisten riippumattomuus on säilytettävä. Jo tälläkin hetkellä ympäristöviranomaiset valittavat todella harvoin toisen viranomaisen päätöksestä tuomioistuimeen. Mutta kun he sen tekevät, valituksilla on ollut korkea läpimenoprosentti. Tämä siksi, että valitukset ovat olleet perusteltuja. Ne ovat turvanneet yhteistä ympäristöämme, meidän omaa kansallisaarrettamme. Luonnon monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia ja ilmasto lämpenee silmiemme edessä. Mutta hallituksen esitykseen liittyy useita elementtejä, jotka uhkaavat vesistöjen suojelua, kalakantojen elvytystä ja uhanalaisten lajien suojelua. Tätä ei voi hyväksyä. Meidän on varjeltava yhteistä luontoa lapsillemme.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com