Puhe eduskunnassa liikennepoliittisen selonteon lähetekeskustelussa

Puheet • 19.06.2012

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suuri haaste, joka edellyttää muutoksia elämäntapaamme. Liikenteen päästöt ovat vastuussa noin viidesosasta Suomen kasvihuonepäästöjä, joten joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentamista ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä on tuettava, olipa kyse sitten pääkaupunkiseudun raidehankkeista, maaseudun joukkoliikenteestä tai perusradanpidosta.

Liikennepoliittisessa selonteossa käsitellään liikennepolitiikan vaikutuksia laajasti. Koko maan raidekapasiteettia ja Helsingin seudun lähijunaliikennettä parantaa selonteossa aikaistettu Pisara-rata. Sen toteuttaminen purkaa junaruuhkien pullonkaulaa. Jo kaudella 2012-2015 toteutetaan pääratojen routakorjaukset sekä Helsingin ratapihan parantaminen ja suurten kaupunkiseutujen tärkeitä aiesopimusten hankkeita.

Tärkeitä raidehankkeita Uudellamaalla on Helsinki-Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisääminen, pääkaupunkiseudun metrohankkeet, Espoon kaupunkirata sekä Hyvinkää-Hanko-rataosan sähköistys. Niiden toteutus on aikataulutettu selonteossa. Suunnitteluohjelman pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus on keskeistä. On hyvä, että meillä on raamisuunnitelma vuoteen 2022 saakka, mutta hankkeita tulee voida myös aikaistaa erityisen tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi pitäisi kiirehtiä Elsa-rataa eli Espoo-Lohja-Salo-yhteyttä. Se helpottaisi kovia kokeneen Salon asukkaiden työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle.

Kevyen liikenteen väylien kunnolla ja verkoston toimivuudella on valtava merkitys niiden käytölle. Kevyen liikenteen verkostoa tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa haetaan liikkujien kannalta tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot. Nythän on niin, että pyöräteitä sijoitetaan vähän minne sattuu, minne muun infran jälkeen sattuvat sopimaan, toisinaan moottoriteiden varsille. Siksi olisi tärkeää laatia sekä kaupunkikohtaiset että seudulliset kevyen liikenteen suunnitelmat ja myös toteuttaa ne huolella. Tässä yhteydessä on hyvä varmistaa myös lasten ja ikäihmisten turvallinen ja esteetön liikkuminen. Todettakoon, että selonteossa on turhan ohueksi jätetty kevyen liikenteen osuus.

Arvoisa puhemies,

Vantaan Kehärata rakentuu suunnitelmien mukaan ja on pian valmis liikennöintiin. Kehäteiden ruuhkissa seisovista autoista tulee paljon ilmastopäästöjä, joten on hyvä, että myös kehäteiden I ja III parannukset jatkuvat.

On lisäksi merkittävää, että juuri tänään eduskunnan käsittelyssä oli vuoden toinen lisäbudjetti, joka sisältää 4 miljoonaa euroa Länsimetron suunnitteluun. Länsimetroa rakennetaan parastaikaa Helsingistä Matinkylään, jonne liikennöinti alkanee vuonna 2015. Metroa jatketaan seuraavassa vaiheessa Kivenlahteen, joten tämä suunnitteluraha on tärkeä startti sille.

Keskeistä on selonteossa päätetty sitoumus, että valtio osallistuu kaupunkien raideliikenne- ja metrohankkeisiin 30 prosentin maksuosuudella. Espoon Länsimetron kannalta on tärkeää, että louhintatöitä voidaan jatkaa keskeytyksettä, mikä edellyttää suoraa siirtymää kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti rakentamiseen. Se parantaa Espoonlahden asukkaiden joukkoliikenneyhteyksiä. Talousvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoilta, että kertatoteutuksen taloudellisuus korostuu erityisesti suurissa systeemihankkeissa, kuten raideliikennehankkeissa. Espoon metron kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että projektiorganisaatiot, rakentajat ja muut yhteistyökumppanit olisivat valmiina jatkotyöhön, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Asukkaiden hyvien liikenneyhteyksien vuoksi korostan hankkeen nopeaa toteutusta.

Valtiovarainvaliokunta painotti lausunnossaan kaupunkiseutujen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien aiesopimusten tärkeyttä koko maan hyvinvoinnin synnyttämisessä. Myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on keskeistä eheä, raideliikenteen varrelle sijoittuva yhdyskuntarakenne.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com