Suomalaisedustajat keskustelivat COSAC:issa EU:n ajankohtaisista haasteista

Tiedotteet • 30.05.2017

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN
30.5.2017

Suuren valiokunnan valtuuskunta osallistui kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien konferenssiin (COSAC) Maltalla 28.–30. toukokuuta. Suomalaisedustajat käsittelivät puheenvuoroissaan mm. Brexitiä, EU:n tulevaisuuden haasteita, muuttoliikettä ja kalastuspolitiikkaa.

Virolainen: Kansallisten parlamenttien myötävaikutus Brexit-neuvotteluihin varmistaa sitoutumisen

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok.) muistutti puheenvuorossaan, että Brexit-neuvottelujen tavoitteena ja lopputuloksena tulee olla järjestäytynyt ja hallittu ero. Ensivaiheessa keskeisiä kysymyksiä ovat kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä saavutettujen oikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävä rahoitusratkaisu.

Kansallisten parlamenttien mukanaolo ja myötävaikutus neuvotteluprosessissa varmistavat parhaiten niiden sitoutumisen neuvottelutulokseen, Virolainen painotti.
Valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) totesi EU:n tulevaisuuden olevan sen omissa käsissä. Yhteisvaluuttaa sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä on vahvistettava pitäen kansalliset parlamentit tiiviisti mukana päätöksenteossa, Tuppurainen sanoi.

Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan EU:n on haastavassa kansainvälisessä tilanteessa uudistuttava yhdistäen Saksan vastuullista talouslinjaa ja Ranskan ajamaa syvempää integraatiota muun muassa puolustusyhteistyön saralla.

Olavi Ala-Nissilä (kesk.) kiinnitti puheenvuorossaan huomiota hyvän hallinnon periaatteisiin ja byrokratian purkamiseen. Ala-Nissilä toivoi kansallisten parlamenttien ja komission yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muuttoliike ja kalastuspolitiikka myös esillä suomalaisten puheenvuoroissa

COSAC käsitteli myös muuttoliikettä. Kansanedustaja Anne Louhelainen (ps.) huomautti Euroopan sisäisen turvallisuuden tunteen heikentyneen pakolaisvirran mukana mahdollisesti tulevien islamistiterroristien takia. Kansainvälisen terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä on kiinnitettävä huomiota lasten ja nuorten suojeluun sekä kotoutumisen edistämiseen, Louhelainen sanoi.

Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) muistutti, että EU:n on kunnioitettava kansainvälisen oikeuden asettamia velvoitteita ja otettava yhteisvastuuta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Karimäen mukaan EU:hun tarvitaan pysyvä taakanjakojärjestelmä ja pakolaisille on luotava laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan.

Karimäki osallistui konferenssissa myös yhdennettyä meripolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Hän vaati kalastuskiintiöiden asettamista jäsenvaltioissa luonnontieteellisesti kestävälle tasolle. EU:n kalastuspolitiikan on myös pystyttävä torjumaan nykyistä tehokkaammin laitonta kalastusta ja merien saastumista, Karimäki painotti.

COSAC:in tarkoituksena on vahvistaa kansallisten parlamenttien panosta EU-asioiden käsittelyssä mm. tiedonvaihdon ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla. Lisäksi COSAC voi lausua kantansa mistä tahansa asiasta Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja komissiolle.

COSAC:in verkkosivut (englanniksi): www.cosac.eu/en/

Lisätiedot:
Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen, 050 512 1941
Valiokuntaneuvos Anna Sorto, 040 533 2764

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com