Tal vid ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö

Puheet • 08.05.2018

Kära vänner,

Om jag vore kulturminister idag skulle jag arbeta för att sätta konst och kultur på dagordningen också i andra politikområden. Enligt min mening är kultur inte något som existerar bara i sig själv utan kultur är en integrerad del av hela samhället. Genom konst och kultur formas vi som människor och vi kan bara föreställa oss hur livet hade varit om vi inte hade haft litteratur, teater, dans, musik, film, tv, tidningar. Det är fullständigt otänkbart.

Våra samhällen står inför stora utmaningar som handlar bland annat om en omställning på arbetsmarknaden till en ökad automatisering och digitalisering, stora flyktingströmmar och utmaningar med integration, en skola som gör våra barn och ungdomar kvalificerade för ett lyckat yrkesliv, en åldrande befolkning som måste få tillgång till välfungerande vård men också livskvalitet, hotet mot demokratin i form av spridandet av desinformation och falska nyheter, klimatförändringarna som om dom tillåts fortsätta kommer att förändra förutsättningarna för allt liv.

Jag är övertygad om att konst och kultur kan bidra till att möta dessa utmaningar genom att till exempel låta kulturämnet bli en integrerad del av skolornas läroplaner. Att delta i kulturprojekt i skolan bidrar till kreativt tänkande, ökar din samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera och det är ju egenskaper som i hög grad efterfrågas på morgondagens arbetsmarknad. Kultur i skolan kan också bidra till ökad trivsel som är en av de faktorer som gör att elever inte hoppar av skolan i förtid.

Skolan, men också vi som är föräldrar, har också ett stort ansvar att lära våra barn källkritik så att både vi och barnen och ungdomarna lär oss att identifiera vad som är sant och falskt i nyhetsrapporteringen och på sociala medier. Och kultur kan på ett utmärkt sätt förmedla vad som sker i vår omvärld och visa på till exempel effekterna av de smältande glaciärerna i Arktis.

Det här handlar inte om att jag vill spänna kulturen för en vagn och bara vara instrumentell och gå politikens ärenden men jag tror att kulturaktörerna själva vill bidra till ett hållbart samhälle, det förstår man när man ser konstutställningar, teater, film, och läser böcker. Konsten ska självklart stå fri från politisk påverkan. Politiken ska skapa förutsättningar för att den ska kunna verka.

Kultur i skolan, kultur i vården, kultur och integration, kultur och ett hållbart samhälle är alla frågor som har engagerat och engagerar både Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.  Och att kultur är en prioriterad fråga i det nordiska systemet visar om inte annat att kulturministrarna har näst mest medel på sin budget, efter utbildningsministrarna.  Men jag skulle vilja se mer samarbetsprojekt mellan kultur och andra politikområden. Den nordiska kulturbudgeten är mycket liten jämfört med nationella kulturbudgetar. Det borde ge god mening att kulturministrarna samarbetar med sina ministerkollegor om igångsättande och finansiering av projekt och verksamheter som rör flera politikområden.

I det sammanhanget är det också viktigt att påpeka att det bör finnas ett sammanhang mellan nordiska och nationella prioriteringar för att skapa störst möjliga nordiska nytta. Många av oss som sitter i utskottet för kunskap och kultur arbetar inte med dessa frågor i våra nationella parlament. Som ordförande för utskottet kommer jag att föreslå på vårt nästa möte att vi bjuder in de nationella kulturutskotten för att diskutera gemensamma frågor, prioriteringar och utmaningar. Jag hoppas också att den här konferensen ska ge oss nordiska parlamentariker vägledning för hur vi ska kunna arbeta med den lokala och regionala nivån. Det nordiska kultursamarbetet får inte vara en egen satellit som svävar omkring utan måste samverka med de andra nivåerna.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com