Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Lukukeskukselle lukutaidon ja lukemisen edistämiseen

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2012

Eduskunnalle

 

Kirjallisuus- ja lukemisharrastus kehittävät lasten ja nuorten äidinkielen
taitoja sekä tukevat hyvinvointia. Lukemisharrastuksen ja lukutaidon
edistämiselle on suurempi tarve kuin koskaan aikaisemmin. Lukemisen kulttuurin
muutos näkyy jo vuoden 2009 PISA-arvioinnin lukutaitotuloksissa, joiden mukaan
erinomaiset lukijat ovat vähentyneet ja heikkoja lukijoita on entistä enemmän.
Joka ikäluokassa on noin 5 000 nuorta, jolla on heikko lukutaito.
Yksityiskohtiin paneutuva lukeminen ja kyky lukea pitkiä tekstejä ovat
heikentyneet selvästi, samoin lukemiseen sitoutuminen. Äidinkielenopettajien
mukaan oppilaiden sanavarasto on kaventunut ja heidän on esimerkiksi entistä
vaikeampi ymmärtää eri tyylilajeja, kuten ironiaa.

Lukukeskus on Suomen ainoa lukemista edistäväjärjestö. Se tekee tärkeää
lukutaitoa edistävää työtä sekä suomeksi että ruotsiksi julkaisemalla
kirjallisuuslehtiä, välittämällä kirjailijaesiintymisiä kouluihin ympäri Suomea
sekä järjestämällä lukukampanjoita ja toimimalla lukemisen
asiantuntijajärjestönä. Sen jäseniä ovat muun muassa Suomen Kirjailijaliitto,
Suomen kirjastoseura ja Äidinkielen opettajain liitto.

Suomessa lukemisen edistämisen rahoitus suhteessa muihin Pohjoismaihin on
niukkaa. Vertailulla nähdään, miten eri Pohjoismaissa esimerkiksi
kirjailijavierailut kouluissa vaikuttavat oppilaiden lukumotivaatioon.
Lukukeskuksen toiminta-avustus, 136 000 euroa tänä vuonna, on kuitenkin pieni
toiminnan määrään ja laatuun nähden. Korottamalla perustoiminnan määrärahoja
100 000 eurolla Lukukeskuksen olisi mahdollista kehittää perustoimintaansa,
lisätä lukutaitokampanjoita sekä järjestää kaksinkertainen määrä
lukumotivaatiota lisääviä kirjailijavierailuja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,


että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille
29.80.52 lisäyksenä 100 000 euroa Lukukeskukselle lukutaidon ja lukemisen
edistämiseen.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com