Talousarvioaloite: Määräraha nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

Eduskunta-aloitteet • 06.10.2015

TALOUSARVIOALOITE

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

Eduskunnalle

Hallituksen talousarvioesityksessä on rajusti leikattu määrärahoja nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kuntien kyky järjestää palvelut on ensiarvoisen tärkeää, sillä useimmat hyvinvointipalvelut järjestetään kunnissa. Lasten ja nuorten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisimpia. Etsivällä nuorisotyöllä tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työpajalla nuorta autetaan henkilökohtaisesti, hän saa tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, hänen valmiuksiaan opiskella ja tehdä työtä parannetaan. Nuorille etsitään työpajalla mielekästä tekemistä sekä työ- koulutus- tai harjoittelupaikkaa työpajajakson jälkeen.

Nuorten työttömyys on nuorisotakuusta huolimatta pahentunut viimeisten vuosien aikana. Nuorelle kolmen kuukaudenkin aika toimettomana on turhauttavaa ja voi johtaa pitkäkestoiseen syrjäytymiseen. Jokainen putoamisvaarassa oleva nuori on napattava talteen ja tässä apuna toimii etsivä nuorisotyö. Nuoret tarvitsevat rinnalleen aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat. Työpajalla nuorta kuullaan kokonaisvaltaisesti. Kokemukset osoittavat, että työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat nuoria aidosti auttavia palveluja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2016 talousarvioon momentille 29.91.51 lisäyksenä 5 000 000 € nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (siirtomääräraha 2 v).

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2015
Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com