Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n viranomaistoimintaan 2017

Eduskunta-aloitteet • 30.09.2016

Eduskunnalle

Tampereen yliopiston yhteydessä toimii eläinkokeita korvaava kansallinen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM. Keskus kehittää ja validoi ihmisperäiseen solu- ja kudosviljelyyn perustuvia testimenetelmiä, joilla voidaan täydentää tai korvata eläinkokeita joko viranomaistutkimuksissa tai perustutkimuksessa. Keskuksen työ on ollut menestyksekästä ja etenkin solubiologia-alueen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla on suurta taloudellista potentiaalia.

Koe-eläindirektiivi, 2010/63/EU, muun muassa asettaa velvoitteet kehittää eläinkokeettomia testimenetelmiä, tiedottaa niistä ja nimittää komissiolle validointilaboratorioita. FICAM täyttää nämä vaatimukset.

1.8.2013 tuli voimaan laki tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Laki muun muassa edellyttää edistämään eläinkokeettomien menetelmien kehittämistä validoiduiksi rutiinimenetelmiksi. Vaihtoehtomenetelmien myötä on mahdollisuus pidemmällä aikavälillä saada kansantaloudellisia säästöjä eläinkoekulujen vähenemisenä sekä tarkempina ja tehokkaampina tutkimustuloksina.

Eläintestien luotettavuus mallintaa ihmisvaikutuksia on erittäin huono, monessa tapauksessa alle 50 %. Tästä syystä viranomaiset, teollisuus ja tiedeyhteisö tarvitsevat paremmin ihmistä kuvaavia menetelmiä. Näitä ihmissolupohjaisia testejä FICAM kehittää niin pitkälle, että ne kelpaavat OECD-tason testimenetelmiksi.

Eläintestit ovat myös kalliita. Näin ollen eläinkokeettomat testit ovat iso liiketoimintamahdollisuus sekä testauspalvelun, myytävien testipakettien että oheen kehitettävän automaation muodossa. Teollisuus haluaa käyttää FICAM:n testimenetelmiä heti, kun ne ovat tuotteita.

Vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n vuotuinen määrärahantarve uuden koe-eläinlain edellyttämiin tehtäviin, eli viranomaistoimintaan on 1,0 miljoonaa euroa. FICAM:n toiminnan määrärahoja on kuitenkin supistettu ja keskus on joutunut toimimaan vajailla resursseilla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 30.20.62 eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n uuden koe-eläinlain mukaisen viranomaistoiminnan rahoitukseen.

Helsingissä 30.9.2016

Johanna Karimäki /vihr

Emma Kari /vihr

Satu Hassi /vihr

Ozan Yanar /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com