Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rantaradan kunnostustoimiin, ohitusraiteisiin sekä Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuksen käynnistykseen 2019

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2018

Eduskunnalle

Kasvava Helsingin seutu tarvitsee uusia lähijunayhteyksiä. Esimerkiksi Siuntio on kaavoittanut rantaradalle uutta junaliikenteeseen tukeutuvaa asutusta. Helsingin seudun asuntopula kasvaa ja tarve kohtuuhintaiselle asumiselle hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle on suuri. Rantaradan lähijunaliikenteen palvelutasoa tulee pikimmiten nostaa ja junavuoroja lisätä. On keskeistä parantaa rantaradan varren asukkaiden työ- ja koulumatkaliikennettä panostamalla raiteiden parannuksiin, jotka mahdollistavat tihennetyn vuorovälin.

Rantaradan junaliikenteen turvaamiseksi tarvitaan raiteiden kunnostusta, kaupunkirata Espooseen, lisäraide Espoon ja Kirkkonummen välille sekä useampia junan kohtauspaikkoja Kirkkonummen ja Turun välille. Pitemmällä aikavälillä tarvitaan lisäraide koko matkalle. Tähän nojautuu myös maakuntakaavoitus, jolla pyritään tehostamaan radanvarsien hyödyntämistä ja eheyttämään yhdyskuntarakennetta.

Rantaradan palvelutason parantaminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi sen varrella olevissa kunnissa, kuten Espoo, Kirkkonummi, Siuntio, Karjaa ja Raasepori. Länsi-Uudellamaalla on suunniteltu ja osin myös jo toteutettu parempia liityntäpysäköintipaikkoja. Junaliikenne on erittäin ekologinen liikkumismuoto, joka laajentaa työssäkäyntimahdollisuuksia. Rantaradan kaksoisraiteen ensimmäinen toteutusvaihe, eli Espoon kaupunkiradan jatke, on saatava pikimmiten toteutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 rantaradan kunnostustoimiin, ohitusraiteisiin sekä Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuksen käynnistykseen.

Helsingissä 28.9.2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com