Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin

Eduskunta-aloitteet • 30.09.2016

Eduskunnalle

Kilpailukykysopimus leikkaa teattereilta, orkestereilta ja museoilta 583 000 euroa. Kiky-sopimuksessa sovittiin, että työaikojen pidennyksistä ja lomarahojen leikkauksista syntyvät säästöt käytetään työnantajamaksujen alentamiseen. Sopimuksessa kuitenkin sovittiin, että vain julkinen sektori joutuu kompensoimaan työnantajamaksujen alennuksesta johtuvaa hyötyä lisäleikkauksilla. Kiky-sopimuksen aiheuttamat leikkaukset tulivat yllätyksenä teattereille, orkestereille ja museoille, sillä sopimuksesta aiheutuvien leikkausten piti kohdistua vain julkiseen sektoriin eivätkä nämä ole toimijat ole julkisia vaan yksityisiä toimijoita. Kiky-sopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena oli leikata henkilökustannuksista, jonka seurauksena valtionvarainministeriö katsoo, että jaettavia määrärahoja voidaan leikata.

Tutkimusten mukaan kulttuuripalvelut ovat rahallisesti kannattavia yhteiskunnalle, sillä kulttuuri lisää matkailua ja matkailu lisää tuloja. Kulttuuripalveluiden katsotaan myös vaikuttavan siihen, että ihmiset tulevat paremmin toimeen keskenään ja ymmärtävät toistensa kulttuureja. Kulttuuri edistää myös ihmisten hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 583 000 euroa momentille 29.80.31 teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin.

Helsingissä 30.9.2016

Johanna Karimäki vihr

Jani Toivola vihr

Emma Kari vihr

Outi Alanko-Kahiluoto vihr

Ville Niinistö vihr

Olli-Poika Parviainen vihr

Heli Järvinen vihr

Antero Vartia vihr

Touko Aalto vihr

Ozan Yanar vihr

Satu Hassi vihr

Jyrki Kasvi vihr

Krista Mikkonen vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com