Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan kevyen liikenteen teemapaketin toteuttamiseen 2019

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2018

Eduskunnalle

Uudenmaan alueen kevyen liikenteen hankkeiden rahoitus on ollut pitkään riittämätöntä, ja nykyisellä rakentamisvauhdilla kevyen liikenteen priorisoidun hankelistan toteutus kestää vuosikymmeniä. Tällä hetkelläkin on ainoastaan kolme hanketta käynnissä. Hankkeita on olennaisesti nopeutettava monivuotisen erillisen teemapaketin ja sen riittävän rahoituksen avulla. Kysymys on turvallisesta liikkumisesta sekä työssä että arjessa. Lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuutta on parannettava nopeasti. Hyvät kevyen liikenteen reitistöt parantavat myös mahdollisuuksia kulkea pyörällä työ- ja koulumatkoja sekä lisäävät arjen hyötyliikuntaa ja edistävät terveyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 31.10.20 Uudenmaan kevyen liikenteen teemapaketin toteuttamiseen.

Helsingissä 28.9.2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com