Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vapaan sivistystyön oppilaitoksen käyttökustannuksiin 2018

Eduskunta-aloitteet • 29.09.2017

Eduskunnalle

Kilpailukykysopimus leikkaa vapaalta sivistystyöltä enemmän kuin oli aikaisemmin tiedossa. Kiky-sopimuksessa sovittiin, että työaikojen pidennyksistä ja lomarahojen leikkauksista syntyvät säästöt käytetään työnantajamaksujen alentamiseen. Sopimuksessa kuitenkin sovittiin, että vain julkinen sektori joutuu kompensoimaan työnantajamaksujen alennuksesta johtuvaa hyötyä lisäleikkauksilla. Kiky-sopimuksen aiheuttamat leikkaukset tulivat yllätyksenä vapaan sivistystyön toimijoille, sillä sopimuksesta aiheutuvien leikkausten piti kohdistua vain julkiseen sektoriin, eivätkä vapaan sivistystyön toimijat ole julkisia vaan yksityisiä toimijoita.

Vapaan sivistystyön piiriin kuuluvat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja urheiluopistot ja niissä opiskelee vuosittain noin miljoona ihmistä. Kiky-sopimuksesta syntyvät leikkaukset vaikuttavat merkittävästi vapaan sivistystyön toimintaan, sillä oppilaitokset saattavat joutua karsimaan kurssitarjontaa tai nostamaan kurssimaksuja. Kurssimaksujen korottaminen vaikuttaa suoraan ihmisten mahdollisuuksiin osallistua opetukseen ja kursseille. Pahimmassa tapauksessa leikkaukset saattavat johtaa irtisanomisiin.

Vapaan sivistystyön merkitys on todella suuri, sillä se tarjoaa kaikille ihmisille mahdollisuuden opiskella ja kouluttautua. Vapaa sivistystyö takaa myös mahdollisuuden läpi elämän jatkuvaan opiskeluun.

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 001 000 euroa momentille 29.10.31 vapaan sivistystyön oppilaitoksen käyttökustannuksiin.

Helsingissä 29.9.2017

Johanna Karimäki /vihr
Touko Aalto /vihr
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Pekka Haavisto /vihr
Hanna Halmeenpää /vihr
Satu Hassi /vihr
Emma Kari /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Krista Mikkonen /vihr
Ville Niinistö /vihr
Olli-Poika Parviainen /vihr
Jani Toivola /vihr
Antero Vartia /vihr
Ozan Yanar /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com