Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan

Eduskunta-aloitteet • 30.09.2016

Eduskunnalle

Kilpailukykysopimuksesta johtuvat leikkaukset rokottavat lisää yliopistoja. Kiky-sopimuksesta johtuvat leikkaukset leikkaavat yliopistoilta yhteensä 13,9 miljoonaa euroa eli yhdeltä keskisuurelta yliopistolta leikataan arviolta 1,1 miljoonaa euroa. Koko koulutussektorilta on jo aiemmin leikattu jopa 700 miljoonaa, joten Kiky-sopimuksesta johtuvat uudet leikkaukset vaikuttavat merkittävästi yliopistojen toimintaan.

Kiky-sopimuksessa sovittiin, että työaikojen pidennyksistä ja lomarahojen leikkauksista syntyvät säästöt käytetään työnantajamaksujen alentamiseen. Sopimuksessa kuitenkin sovittiin, että vain julkinen sektori joutuu kompensoimaan työnantajamaksujen alennuksesta johtuvaa hyötyä lisäleikkauksilla. Kiky-sopimuksen aiheuttamat leikkaukset tulivat yllätyksenä yliopistoille, sillä sopimuksesta aiheutuvien leikkausten piti kohdistua vain julkiseen sektoriin eivätkä yliopistot ole julkisia toimijoita. Valtionvarainministeriö on tulkinnut, että yliopistot kuuluvat julkiseen sektoriin samalla tavalla kuin esimerkiksi kunnat ja kirkko.

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 13 900 000 euroa momentille 29.40.50 yliopistojen toimintaan.

Helsingissä 30.9.2016

Johanna Karimäki vihr

Jani Toivola vihr

Emma Kari vihr

Outi Alanko-Kahiluoto vihr

Ozan Yanar vihr

Antero Vartia vihr

Ville Niinistö vihr

Olli-Poika Parviainen vihr

Touko Aalto vihr

Satu Hassi vihr

Heli Järvinen vihr

Jyrki Kasvi vihr

Krista Mikkonen vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com