Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen harkinnanvaraisen toimeentulotuen valtionlisään lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Eduskunta-aloitteet • 17.10.2011

Eduskunnalle

Lapsiköyhyys on lisääntynyt hälyttävästi viimeisten vuosien aikana. Lapset ja nuoret jakautuvat yhä vahvemmin hyvin toimeentulevien lapsiin ja köyhien lapsiin. Perheen köyhyys määrittää lasten tulevaisuutta esimerkiksi siten, että lapset ryhmittyvät myös harrastusten kautta. Köyhyysrajan alittavissa perheissä elävien lasten osuus on lähes kolminkertainen 90-luvun lamaa edeltävään aikaan verrattuna. Noin 12 % kouluikäisistä lapsista elää pienituloisiksi luokitelluissa perheissä. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa, sillä se voi ehkäistä vakavaa syrjäytymistä.

Tämän talousarvioaloitteen yhteydessä on jätetty lakialoite "Harkinnanvaraisen toimeentulotuen valtionlisä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseksi", joka on tarkoitettu käsiteltäväksi vuoden 2012 budjetin yhteydessä. Esityksen mukaan valtion talousarviosta osoitetaan määräraha kuntien harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta jaettavaksi vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. Tätä varten lisätään uusi luku momentille 33.60.35. Tämä valtion määräraha jaetaan kuntien kesken niiden lapsilukumäärän perusteella. Harkinnanvarainen toimeentulotuki maksetaan toimeentulotuen perusosan päälle niille perheille, jotka tarvitsevat tukea lasten harrastuksiin. Kuntien on myös itse jatkossakin osoitettava tarvittaessa määrärahoja tähän tarkoitukseen, jotta rahat riittäisivät kaikille tarvitseville.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon luvun 33.60 uudelle momentille 5 000 000 euroa harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen lasten ja nuorten harrastusten tukemiseksi.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com