Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Uudellamaalla

Eduskunta-aloitteet • 26.09.2008

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa on v. 2008 toteutettu Itämeren suojelun tehostamiseen tähtäävä projekti. Projektissa on haettu täsmätoimenpitein maatalouden valumien vähentämistä yhteistyössä maataloustuottajien kanssa. Muissakin osissa maata olisi hyödyllistä tutkia vastaavien toimenpiteiden mahdollisuuksia leikata sisävesiin ja Itämereen päätyvien ravinteiden määriä. Tämän vuoksi Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella tulisi käynnistää selvitys siitä, miten maatalouden vesiensuojelutavoitteita voidaan saavuttaa toteuttamalla nykyistä laajemmin maatilakohtaisia ja tarkasti suunnattuja alueellisia toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on selvitys nykyisen ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden tehostamisesta, ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskevista kehittämistarpeista sekä uusien vesiensuojelukeinojen kokeilusta ja käyttömahdollisuuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentin 35.10.22 ja osoittaa momentille 1 000 000 euroa Itämeren suojeluun Uudenmaan alueella toteutettavassa projektissa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com