Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Uudenmaan Ravinteet hallintaan (Raha) -hankkeen laajentamiseen

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2012

Eduskunnalle

 

Itämeressä on rikkivedyn valtaamia, hapettomia syvänteitä, joista elämä on
hävinnyt kokonaan. Huolestuttavaa on se, että näiden hapettomien aavikoiden
laajuus on kasvanut nopeasti ja hapettomia alueita löytyy myös yhä lähempänä
rannikkoa. Uudenmaan ELY-keskuksen raportin mukaan huomattava osa Uudenmaan
saariston vesistä on elinkelvotonta kaloille ja pohjaeläimille. Happikadosta
kärsiviä alueita löytyy pitkin rannikkoa mm. Hangon, Tammisaaren, Sipoon ja
Porvoon edustoilta. Uudenmaan jokien ravinnekuorma on lisääntynyt, sillä
erityisesti maatalouden päästöt ovat liian suuria.

Saaristovesien ongelmat ovat pitkään olleet esillä Varsinais-Suomessa, jossa
ravinnepäästöjä vähentävät Teho ja Teho Plus -hankkeet ovat auttaneet
tilannetta. Jokaisella alueella on omat haasteensa. Siksi on tärkeää, että myös
Uudellamaalla on oma hanke, jossa haetaan täsmätoimenpitein maatalouden valumien
vähentämistä yhteistyössä maataloustuottajien kanssa. Uudenmaan Ravinteet
hallintaan -hanke (Raha) aloittikin vuonna 2009. Tämä on ehdottomasti hyvä ja
tarpeellinen hanke. Sen resurssit ovat tosin vain murto-osa Varsinais-Suomen
Teho-hankkeesta, joten Raha-hanketta pitää laajentaa. Hankkeessa on mm.
selvitetty alus- ja kerääjäkasvien käyttöä ravinteiden sitojina ja maan
kuohkeuttajana. Kesällä 2012 Raha-hankkeen puitteissa on ollut eri puolilla
Uuttamaata 20 havaintokoetta. Kiinnostusta Uudenmaan ELY-keskuksen alueen
Raha-hankkeeseen on suurta, yhä suurempi joukko viljelijöitä haluaisi mukaan
hankkeeseen, jossa haetaan ratkaisuja Uudenmaan alueen haasteisiin maatalouden
ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on selvitys nykyisen
ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden tehostamisesta,
ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskevista kehittämistarpeista sekä uusien
vesiensuojelukeinojen kokeilusta ja käyttömahdollisuuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotan, 

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille
35.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella
käynnissä olevan Ravinteet hallintaan (Raha) -hankkeen
laajentamiseen.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com