Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kunnille liikuntaan ja nuorisotyöhön

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2012

Eduskunnalle

 

Kuntien mahdollisuudet järjestää peruspalveluita ovat heikkenemässä
lähitulevaisuudessa. Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kuntien kyky
järjestää palvelut on ensiarvoisen tärkeää, sillä useimmat hyvinvointipalvelut
järjestetään kunnissa. Lasten ja nuorten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska
niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisimpia. Tämän vuoksi on perusteltua panostaa
esitettyä enemmän lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä
nuorisotyöhön.

Lapsiköyhyys on lisääntynyt hälyttävästi viimeisten vuosien aikana. Lapset ja
nuoret jakautuvat yhä vahvemmin hyvin toimeentulevien lapsiin ja köyhien
lapsiin. Perheen köyhyys määrittää lasten tulevaisuutta esimerkiksi siten, että
lapset ryhmittyvät myös harrastusten kautta. Köyhyysrajan alittavissa perheissä
elävien lasten osuus on lähes kolminkertainen 1990-luvun lamaa edeltävään aikaan
verrattuna. Noin 12 % kouluikäisistä lapsista elää pienituloisiksi
luokitelluissa perheissä. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus
harrastaa, sillä se voi ehkäistä vakavaa syrjäytymistä. Kunnilla pitää olla
monipuolisesti tarjolla edullisia harrastemahdollisuuksia, jotta myös
vähävaraisten perheiden lapsilla on mahdollisuus löytää mieluisa
harrastus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,


että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille
29.91.50 lisäyksenä 5 500 000 euroa kunnille kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja
nuorisotyön tukemiseen.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com