Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen

Eduskunta-aloitteet • 26.09.2008

Eduskunnalle

Kuntien mahdollisuudet järjestää peruspalveluita ovat heikkenemässä lähitulevaisuudessa. Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kuntien kyky järjestää palvelut on ensiarvoisen tärkeää, sillä useimmat hyvinvointipalvelut järjestetään kunnissa. Kuntien on paitsi tehostettava palvelutoimintaansa myös investoitava palvelurakenteisiinsa. Usein tehostamisen ehtona on, että on varaa investoida uusiin toimintatapoihin, laitteisiin ja tiloihin. Tämän vuoksi on tärkeää että kuntien valtionapuihin on varattu riittävästi varoja palveluiden pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 33.60.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhoidon palveluiden kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com