Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonsuojelualueiden hankintaan

Eduskunta-aloitteet • 25.09.2009

Eduskunnalle

Etelä-Suomen metsistä on toistaiseksi alle 2 % suojeltu, mikä on aivan liian vähän turvaamaan monimuotoisen metsäluonnon säilyminen Suomessa. Erityisenä haasteena on suojelualueiden pienuus ja pirstaleisuus, jolloin uhanalaisten eläinten mikropopulaatioiden välillä ei tapahdu riittävää perimän vaihtoa. Jos niin käy, uhanalaisten eliöiden populaatiot heikkenevät. Suojelua on viime vuosina pystytty edistämään vapaaehtoisuuteen perustuvalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus- eli Metso-ohjelmalla, mutta se ei yksin riitä takaamaan laajojen suojelualueiden syntymistä. Metson rinnalla onkin määrätietoisesti jatkettava suojelualueiden hankkimista valtion omistukseen, sillä se on varmin keino taata pitkäjänteinen luonnonsuojelu ja monimuotoisuuden säilyminen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille 35.10.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankintaan ja rauhoitettujen harvinaisten eläinkantojen suojelemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com