Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonsuojeluun ja uhanalaisten lajien suojeluun

Eduskunta-aloitteet • 20.09.2010

Eduskunnalle

Etelä-Suomen metsistä on toistaiseksi alle 2 % suojeltu, mikä on aivan liian vähän turvaamaan monimuotoisen metsäluonnon säilymisen Suomessa. Erityisenä haasteena on suojelualueiden pienuus ja pirstaleisuus, jolloin uhanalaisten eläinten mikropopulaatioiden välillä ei tapahdu riittävää perimän vaihtoa. Jos niin käy, uhanalaisten eliöiden populaatiot heikkenevät. On edelleen jatkettava määrätietoista suojelualueiden hankintaa mm. Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden ohjelmalla (METSO).

Suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa, sillä puolet Suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Moni eliölaji on vaarassa kadota sukupuuttoon. On keskeistä valmistella ja toteuttaa uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tarkoittaa sitä, että luonnonsuojelun eteen on panostettava paljon enemmän kuin ennen. Luonnon monimuotoisuuden teemavuotena 2010 on aloitettava uusi vahvempi satsaus luonnonsuojeluun ja lajien suojeluun varattuja määrärahoja on lisättävä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 35.10.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa luonnonsuojeluun ja uhanalaisten eliölajien suojelemiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com