Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Metso-ohjelmaan

Eduskunta-aloitteet • 24.09.2007

Eduskunnalle

Etelä-Suomen metsistä on toistaiseksi alle 2 % suojeltu, mikä on aivan liian vähän turvaamaan monimuotoisen metsäluonnon säilyminen Suomessa. Suojelua on viime vuosina pystytty edistämään vapaaehtoisuuteen perustuvalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus- eli METSO-ohjelmalla. Tästä kokeilusta on saatu hyviä tuloksia, ja koska tulokset ovat kannustavia, METSO-ohjelmaa pitäisi laajentaa. Talousarviossa on kuitenkin esitetty vain nykyisen tason säilyttämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 30.60.45 lisäyksenä 1 000 000 euroa Metso-ohjelmaan.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2007

Johanna Karimäki /vihr

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com