Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Metso-ohjelman rahoitukseen

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2012

Eduskunnalle

 

Etelä-Suomen metsistä on toistaiseksi alle 2 % suojeltu, mikä on aivan liian
vähän turvaamaan monimuotoisen metsäluonnon säilyminen Suomessa. Suojelua on
viime vuosina pystytty edistämään vapaaehtoisuuteen perustuvalla Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuus eli Metso-ohjelmalla. Ohjelmasta on saatu hyviä tuloksia
ja koska tulokset ovat kannustavia, Metso-ohjelmaa pitäisi laajentaa. Yhä
useampi maanomistaja haluaa tarjota metsänsä suojeltavaksi.

Metso-ohjelma jakautuu kahden ministeriön kesken. Ympäristöministeriön
luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut Metso-rahat ovat kasvaneet, kun
taas maa- ja metsätalousministeriön puolella Metson rahoitus on kutistunut lähes
olemattomiin. Luonnon monimuotoisuuden varjelemisen kannalta myös talouskäytössä
olevien metsien ennallistaminen ja siirtäminen suojeluun on todella keskeistä.
Eliö-, kasvi- ja eläinlajistomme köyhtyvät kiihtyvää vauhtia, ja yleisesti
puhutaan käynnissä olevasta kuudennesta sukupuuttoaallosta. Erityisesti
monimuotoisissa metsissä ja lahopuissa viihtyvä lajisto taantuu
uhkaavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille
30.60.45 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metso-ohjelman
toteuttamiseen.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com