Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja meluntorjunnan teemahankkeiden toteutukseen

Eduskunta-aloitteet • 26.09.2008

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Pääkaupunkiseudun väestön ja liikennemäärien voimakas kasvu edellyttää tasokorotusta perustienpidon momentille, jotta voidaan jatkaa jo PLJ 2002 aiesopimuksessa kiireellisinä pidettyjä pääkaupunkiseudun teemahankkeita. Teemahankkeista pitää pikaisesti saattaa loppuun vuonna 2007 aloitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen teemahanke sekä vielä aloittamatta oleva tieliikenteen meluntorjuntahanke.

Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöalttius heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä koko pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Joukkoliikenteen teemahankkeessa rakennetaan joukkoliikennekaistoja ja liittymäohituksia, parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä liittymien ramppeja ja rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja melunsuojausta. Koko teemahankkeen aiempi hinta-arvio 38 miljoonaa euroa on kustannustason nousun myötä tällä hetkellä n. 50 miljoonaa euroa.

Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla on yhä kiireellisempää vilkkaan asuntorakentamisen ja liikennemäärien kasvun myötä. Melua voidaan torjua ja sen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle lieventää tehokkaasti rakenteellisilla meluesteillä. Meluntorjunnan teemahanke sisältää 57 yleisten teiden meluntorjuntakohdetta pääkaupunkiseudulla. Koko teemahankkeen hinta on 23 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 31.10.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahalla jatketaan teemahanketta "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä" sekä aloitetaan teemahanke "Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla".

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr
Matti Saarinen /sd
Merja Kuusisto /sd
Jacob Söderman /sd
Eero Heinäluoma /sd
Maarit Feldt-Ranta /sd
Antti Kaikkonen /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Raija Vahasalo /kok
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Leena Harkimo /kok
Christina Gestrin /r
Tapani Mäkinen /kok
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Kari Uotila /vas
Thomas Blomqvist /r
Paavo Arhinmäki /vas
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Mikaela Nylander /r

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com