Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputukeen

Eduskunta-aloitteet • 20.09.2010

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Valtaosa Suomen joukkoliikennematkoista tehdään pääkaupunkiseudulla. Joukkoliikennettä käyttää HSL-alueella joka arkipäivä noin 400 000 kaupunkilaista. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä tulee kehittää niin, että se on varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle. Näin saadaan ruuhka-Suomen liikenne ja ihmisten arki sujuvaksi. Pitkäjänteinen joukkoliikennepolitiikka vähentää tarvetta uusiin ja mittaviin väylähankkeisiin ja on tärkeä osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kuntien vuotuinen tuki joukkoliikenteelle on 160 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteestä huolehtii HSL, jonka toiminta rahoitetaan lipputuloilla ja kuntien tuilla. Keskisuuret kaupungit saavat joukkoliikenteeseen valtion tukea 20-40 %. Talousarvioehdotuksessa esitetty 10 miljoonan euron määräraha suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen (Helsingin seutu, Tampere ja Turku) on hyvä valtion apu, mutta rahoitustaso on riittämätön tarpeeseen nähden. Määrärahan pitäisi kokonaisuudessaan olla vähintään 25 miljoonaa euroa, jotta sillä voitaisiin saada todellisia vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 31.30.63 lisäyksenä 25 000 000 euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr
Maria Guzenina-Richardson /sd
Pietari Jääskeläinen /ps
Tapani Mäkinen /kok
Antti Kalliomäki /sd
Matti Saarinen /sd
Maarit Feldt-Ranta /sd
Rakel Hiltunen /sd
Merja Kuusisto /sd
Kari Uotila /vas
Risto Kuisma /sd
Merikukka Forsius /kok

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com