Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen uhanalaisten lajien suojeluun

Eduskunta-aloitteet • 28.09.2012

Eduskunnalle

Luonnontilaisten soiden osuus maamme soista on olemattoman pieni, sillä
valtaosa soistamme on ojitettuja. Vapaasti ja luonnontilaisena virtaavia
vesistöjä on todella vähän ja monet ympäristöjärjestöt ovatkin ottaneet sydämen
asiakseen virtavesien ennallistamisen. Luonnontilaisen ja monimuotoisen metsän
osuus kaikista Suomen metsistä on hälyttävän pieni, sillä valtaosa metsistämme
on talousmetsiä.

Erityisenä haasteena on suojelualueiden pienuus ja pirstaleisuus, jolloin
uhanalaisten eläinten mikropopulaatioiden välillä ei tapahdu riittävää perimän
vaihtoa ja perimä rappeutuu. Lajit taantuvat, heikkenevät ja pahimmassa
tapauksessa häviävät sukupuuttoon. On edelleen jatkettava määrätietoista
suojelualueiden hankintaan mm. Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden
(METSO) ohjelmalla laajojen yhtenäisten suojelualueiden toteuttamiseksi.

Suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa, sillä puolet
Suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Moni eliölaji on
vaarassa kadota sukupuuttoon. On keskeistä valmistella ja toteuttaa uhanalaisten
lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Kun lajia suojellaan,
suojellaan myös sen elinympäristöä. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen
tarkoittaa sitä, että luonnonsuojelun eteen on panostettava paljon enemmän kuin
ennen. Lajien suojeluun varattuja määrärahoja on lisättävä tuntuvasti.

 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille
35.10.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa uhanalaisten eliölajien
suojeluun.

 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com