Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseen

Eduskunta-aloitteet • 24.09.2007

Eduskunnalle

Lapsiköyhyys on lisääntynyt hälyttävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lapset ja nuoret jakautuvat yhä vahvemmin hyvin toimeentulevien lapsiin ja köyhien lapsiin. Perheen köyhyys määrittää lasten tulevaisuutta, ja lapset ryhmittyvät myös harrastusten kautta. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa, ja esitän siksi talousarvioon otettavan erityisen määrärahan kaikkein köyhimpien lapsiperheiden lasten harrastusten tukemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon luvun 33.10 uudelle momentille 10 000 000 euroa vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2007

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com